Pilotoinnin tavoitteena on, että hankealueet ottavat käyttöönsä sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat (palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma).

Asiakirjoja käytetään osana sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Asiakirjojen käyttö tukee suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä.

Pilotoinnin avulla asiakastietojärjestelmiin kertyvää tietoa kootaan, analysoidaan ja raportoidaan osana sosiaalityötä ja sen kehittämistä (vaikuttavuuden arviointi). 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Assun jäljillä kansikuva
Toimintamalli
Monialaisuus
Mielenterveyspalvelut
Aikuissosiaalityö

Kansikuva Etkot Assulle
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Saanko luvan
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Kuva tavoitetta kohti
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Sosiaalipalvelut