Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään

Lyhyt kuvaus

Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin vuosina 2018–2020 uudenlainen ja ainutlaatuinen vanhuuteen varautumisen aineisto. Kokonaisuus pitää sisällään: 1) Vanheneminen.fi -verkkosivuston 2) Vanhuuteen varautumisen verkkokurssin sekä 3) Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin. Aineisto tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Tavoitteena on herätellä kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. 

Tutustu: Vanheneminen.fi

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vanhustyön keskusliitto
Administrator
Vanhustyön keskusliitto
Administrator