Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään

Hankkeessa on tuotettu verkkosivusto (www.vanheneminen.fi), joka tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Verkkosivusto herättelee kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. Sivusto avautui vuonna 2019.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa on tuotettu verkkosivusto (www.vanheneminen.fi), joka tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Verkkosivusto herättelee kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. Sivusto avautui vuonna 2019.

Toimiaika

2018-2020

Toimijat

Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää: hankepäällikkö ja -koordinaattori. Mukana yhteistyössä ovat: Finanssiala ry, Invalidiliitto ry, Maria Akatemia, Miina Sillanpään säätiö, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Sisäministeriö, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Turvallisen vanhuden puolesta -Suvanto ry, Takuusäätiö, Ympäristöministeriö, Suomen Asumisen Apu ry sekä Vanhustyön keskusliiton toiminnot: SeniorSurf, Vahvike, ja Korjausneuvonta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Katja Helo
Yhteyshenkilön organisaatio
Vanhustyön keskusliitto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
katja.helo@vtkl.fi

Luotu

23.03.2020

Viimeksi muokattu

22.06.2020
Päämäärä ja päätavoite

Omaehtoiseen ja hyvään vanhuuteen varautuminen on yksi kansalaisen elämänkulun perusasioita samalla tavoin kuin esimerkiksi opintojen tai työuran suunnittelu nuoruudessa/työikäisenä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset:

  • Vanheneminen.fi -verkkosivusto (valmistunut 2019)
  • Varautumisen sähköpostikurssi (valmistunut 2019)
  • Oma vanheneminen -tutkimus (valmistuu 2020)
  • Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli (valmistuu 2020)

Tavoiteltavat tulokset:

  • Vanhuuteen varautumiseen liittyvät tieto-, opastus ja muut tukiaineistot löytyvät ns. yhden luukun periaatteella Vanheneminen.fi -verkkosivulta. Verkkosivun käyttö ja tunnettuus lisääntyy vuonna 2020.
  • Vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden tekemän yhteistyön kautta varautumisen tieto on levinnyt kansalaisille ja ehkäistään päällekkäistä työtä.
  • Järjestöt ovat kehittäneet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uudenlaisia vaikuttamisen muotoja, joiden avulla on herätetty ihmisiä vanhuuteen varautumisen merkitykseen.
  • Toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi on olemassa tutkittua tietoa vanhuuteen varautumisen kokemuksista.

Tavoiteltavat vaikutukset:

  • Kansalaiset alkavat omaksua kulttuuria, jossa varaudutaan omaehtoisesti vanhuusikään liittyviin elämänmuutoksiin ennalta, tämä edesauttaa itsemääräämisoikeuden toteutumista ja lisää kansalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä sekä turvallisuuden tunnetta. Omaehtoinen vanhuuteen varautuminen on normaali osa elämänkulun suunnittelua.
  • Järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden toiminnan vaikuttavuus paranee yhteistyön ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen kautta. Tieto vanhuuteen varautumisen kokemuksista auttaa kohdentamaan toimintaa kohderyhmien tarpeiden mukaisesti ja toiminta tehostuu. 
Keski-ikäinen nainen seisoo pellolla, katsoo horisonttiin ja pitelee kiikareita kädessään.

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tiede ja tutkimus Järjestöt

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Osallistuva yksilö Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot Väestörakenne muutoksessa Yksinäisyys