Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään

Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin vuosina 2018–2020 uudenlainen ja ainutlaatuinen vanhuuteen varautumisen aineisto. Kokonaisuus pitää sisällään: 1) Vanheneminen.fi -verkkosivuston 2) Vanhuuteen varautumisen verkkokurssin sekä 3) Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin. Aineisto tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Tavoitteena on herätellä kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. 

Tutustu: Vanheneminen.fi

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään
Lyhyt kuvaus

Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin vuosina 2018–2020 uudenlainen ja ainutlaatuinen vanhuuteen varautumisen aineisto. Kokonaisuus pitää sisällään: 1) Vanheneminen.fi -verkkosivuston 2) Vanhuuteen varautumisen verkkokurssin sekä 3) Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin. Aineisto tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Tavoitteena on herätellä kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. 

Tutustu: Vanheneminen.fi

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Päätavoite: Omaehtoiseen ja hyvään vanhuuteen varautuminen on yksi kansalaisen elämänkulun perusasioita samalla tavoin kuin esimerkiksi opintojen tai työuran suunnittelu nuoruudessa/työikäisenä.

Alatavoite 1: Vanhuuteen varautumiseen liittyvät tieto-, opastus- ja muut aineistot löytyvät ns. yhden luukun periaatteella ja ovat kohderyhmille saavutettavia ja helppokäyttöisiä. 

Alatavoite 2: Vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden tekemän yhteistyön kautta varautumisen tieto on levinnyt kansalaisille, on saatu luotua uudenlaisia ryhmätoiminnan malleja vanhuuteen varautumisen teemasta eri toimijoiden käyttöön.

Alatavoite 3: Toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi on olemassa tutkittua tietoa vanhuuteen varautumisen kokemuksista.

Alatavoite 4: Järjestöt ovat kehittäneet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uudenlaisia vaikuttamisen muotoja, joiden avulla on herätetty ihmisiä vanhuuteen varautumisen merkitykseen.

Toimiaika

2018-2020

Toimijat

Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää: hankepäällikkö ja -koordinaattori. Mukana yhteistyössä ovat: Finanssiala ry, Invalidiliitto ry, Maria Akatemia, Miina Sillanpään säätiö, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Sisäministeriö, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Turvallisen vanhuden puolesta -Suvanto ry, Takuusäätiö, Ympäristöministeriö, Suomen Asumisen Apu ry sekä Vanhustyön keskusliiton toiminnot: SeniorSurf, Vahvike, ja Korjausneuvonta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Katja Helo
Yhteyshenkilön organisaatio
Vanhustyön keskusliitto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
katja.helo@vtkl.fi

Luotu

23.03.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Päämäärä ja päätavoite

Omaehtoiseen ja hyvään vanhuuteen varautuminen on yksi kansalaisen elämänkulun perusasioita samalla tavoin kuin esimerkiksi opintojen tai työuran suunnittelu nuoruudessa/työikäisenä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset:

  • Vanheneminen.fi -verkkosivusto (valmistunut 2019)
  • Varautumisen verkkokurssi (valmistunut 2019)
  • Oma vanheneminen -tutkimus (valmistuu 2020)
  • Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli (valmistunut 2020)

Tavoiteltavat tulokset:

  • Vanhuuteen varautumiseen liittyvät tieto-, opastus ja muut tukiaineistot löytyvät ns. yhden luukun periaatteella Vanheneminen.fi -verkkosivulta. Verkkosivun käyttö ja tunnettuus lisääntyy vuonna 2020.
  • Vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden tekemän yhteistyön kautta varautumisen tieto on levinnyt kansalaisille ja ehkäistään päällekkäistä työtä.

  • Järjestöt ovat kehittäneet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uudenlaisia vaikuttamisen muotoja, joiden avulla on herätetty ihmisiä vanhuuteen varautumisen merkitykseen.

  • Toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi on olemassa tutkittua tietoa vanhuuteen varautumisen kokemuksista.

Tavoiteltavat vaikutukset:

  • Kansalaiset alkavat omaksua kulttuuria, jossa varaudutaan omaehtoisesti vanhuusikään liittyviin elämänmuutoksiin ennalta, tämä edesauttaa itsemääräämisoikeuden toteutumista ja lisää kansalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä sekä turvallisuuden tunnetta. Omaehtoinen vanhuuteen varautuminen on normaali osa elämänkulun suunnittelua.
  • Järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden toiminnan vaikuttavuus paranee yhteistyön ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen kautta. Tieto vanhuuteen varautumisen kokemuksista auttaa kohdentamaan toimintaa kohderyhmien tarpeiden mukaisesti ja toiminta tehostuu.