Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään

Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin vuosina 2018–2020 uudenlainen ja ainutlaatuinen vanhuuteen varautumisen aineisto. Kokonaisuus pitää sisällään: 1) Vanheneminen.fi -verkkosivuston 2) Vanhuuteen varautumisen verkkokurssin sekä 3) Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin. Aineisto tarjoaa ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta seuraavien teemojen osalta: terveys, talous, asuminen, asiakirjat, mielekäs elämä. Tavoitteena on herätellä kansalaisia varautumaan omaehtoisesti omaan ja lähipiirin vanhuusiän muutoksiin hyvissä ajoin. Näin vahvistetaan ikääntyvien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia sekä hyvän omaehtoisen vanhuusiän toteutumista. 

Tutustu: Vanheneminen.fi

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Keski-ikäiset kahvittelevat
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Vertaistuki

Kaksi vanhempaa henkilöä tietokoneen ääressä tekemässä tehtäviä
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elinikäinen oppiminen
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Isovanhempi ja pikkulapsi kävelevät polkua pitkin kauniissa maalaismaisemassa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Ennakointi ja tulevaisuustyö