VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään -hanke, Filha ry

Ammattikuljettajien terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisen hanke, joka sisältää erityisesti uniterveyteen kohdistuvaa ja vireystilaa parantavaa toimintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään -hanke, Filha ry
Lyhyt kuvaus

Ammattikuljettajien terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisen hanke, joka sisältää erityisesti uniterveyteen kohdistuvaa ja vireystilaa parantavaa toimintaa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Uniterveyden ja vireyden paranemisen ohella toiminnan tavoitteena on ammattikuljettajien pystyvyyden tunteen vahvistuminen ja motivoituminen itsestä huolehtimiseen.

Toiminta keskittyy vireyttä tukevien elintapojen ohjaukseen erityisesti syömis- ja liikkumiskäyttäytymisen sekä unirytmin osalta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritysten kautta tavoitettavat, noin 3500 pääkaupunkiseudun linja-auton-, metron- ja raitiovaununkuljettajaa.

Toimiaika

Käynnissä oleva hanke.
Toimiaika: 1.1.2020 – 31.12.2022

Toimijat

Filha ry:n hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen henkilökuljetusalan yrityksen kanssa: Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Nobina Finland ja Pohjolan Liikenne. Hanke on suunniteltu yhteistyössä yhteistyöyritysten kuljettajien ja henkilöstöosaston kanssa. Toimintaa toteutetaan Uudenmaan alueella.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Katja Riikonen, hankevastaava
Yhteyshenkilön organisaatio
Filha ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
katja.riikonen@filha.fi

Tekijä

Katja Riikonen

Luotu

02.04.2020

Viimeksi muokattu

29.01.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Uneen liittyvät häiriöt ovat yleistyneet väestössämme. Myös merkittävä osa ammattikuljettajista kärsii väsymyksestä, univajeesta ja vireystilaongelmista. Kirjallisuuden mukaan Suomen, noin 100 000 ammattikuljettajasta lähes 20 % on torkahtanut uransa aikana ja 16 % kokenut ajaessaan hereillä pysymisen vaikeaksi viimeisen vuoden aikana.

Kuljettajien työssä epäsäännölliset ja pitkät työvuorot häiritsevät unta altistaen vireystilaongelmille, kuten väsymykselle ja nukahtelulle. Unen määrän jäädessä riittämättömäksi ja laadun heikoksi kertyy univajetta, joka pitkittyessään altistaa uniterveyden häiriöille. Kuljettajilla uniterveyden häiriöt ovat riski paitsi työkyvylle, myös liikenneturvallisuudelle. Neljäsosa kuljettajista sairastaa uniapneaa, ja lisäksi moni tietämättään.

Filha ry:n vuonna 2019 laatiman yhteistyöyritysten kuljettajille suunnatun kyselytutkimuksen (n=93) tulosten perusteella merkittävä osa kuljettajista (70 %) kärsi säännöllisestä päiväaikaisesta väsymyksestä ja puolella oli torkahtelutaipumusta. Vastanneista 40 % koki itsensä väsyneeksi ja unen laatunsa heikoksi. Vireystilaongelmien lisäksi kuljettajat olivat huolissaan omasta terveydestään ja elintavoistaan. Tärkeimmät huolenaiheet olivat runsas istuminen (80 %), vähäinen liikkuminen (50 %) sekä ylipaino (45 %). Kolmasosalla oli todettu uniapnea tai muu unihäiriö.

Virkistävä nukkuminen perustuu terveelliseen elämäntapaan, mutta väsyneenä motivaatio ja voimavarat eivät aina riitä itsestä huolehtimiseen. Unta ja vireyttä tulee ensisijaisesti parantaa unenhuollolla sekä syömis- ja liikkumiskäyttäytymisellä. Terveelliset elintavat tukevat myös kuljettajan yleistä terveyttä ja työkykyä.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päämääränä on ammattikuljettajien kokeman uniterveyden ja vireyden paraneminen sekä heidän motivoitumisensa itsestä huolehtimiseen.

Toiminnalla pyritään vahvistamaan kuljettajan taitoja sekä pystyvyyden tunnetta vireyttä ja terveyttä edistävien elintapojen toteuttamiseen. Tavoitteena on, että kuljettajan mielenkiinto ja innostus huoltaa itseään syttyy. Muutokseen motivoituneille kuljettajille tarjotaan monipuolisia työkaluja vireystilan kohentamiseen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Toimintavuoden sisältö ja toteutus:

 1. Vuoden aikana järjestetään neljä teemakuukautta, joiden aikana kuljettajille viestitään aktiivisesti uniterveyteen liittyvistä teemoista: keväällä käsitellään väsymystä ja liikkumista, sekä syksyllä unta ja ravitsemuksen merkitystä vireyteen. Hanke kehittää kuljettajille kohdennettua, pieniin terveystekoihin kannustavaa ohjausmateriaalia verkkoympäristöön sekä kuljettajien varikko- ja taukotiloihin.
 1. Teemakuukausina varikoilla järjestetään matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa, missä kuljettajilla on mahdollisuus tehdä testejä ja mittauksia omien terveysvalintojensa tueksi. Tulosten pohjalta kuljettajat saavat yksilöllisen palautteen sekä vinkkejä ja arjen työkaluja oman vireytensä edistämiseen. Kuljettajaa tuetaan pohtimaan omaa muutosvalmiuttaan ja voimavarojaan suhteessa omiin terveyskäyttäytymisen tavoitteisiinsa.
   
 2. Elintapamuutokseen motivoituneille kuljettajille tarjotaan mahdollisuutta lainata mittari unen laadun ja fyysisen aktiivisuuden seurantaan. Kuljettaja käyttää mittaria kuukauden ajan saaden palautetta unestaan, istumisestaan ja askeltensa määrästä sekä niissä tapahtuvista muutoksista. Seurantamittarin tarkoituksena on ohjata kuljettajaa nukkumaan ja liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.
   
 3. Kuljettajia kutsutaan mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävään ryhmäliikuntatapahtumaan. Tapahtumassa liikutaan vaihtuvin teemoin rennolla mielellä ja kannustetaan kuljettajia omaehtoiseen liikkumiseen oman vireytensä parantamiseksi.
   
 4. Hanke osallistuu uniterveyden teemoilla kuljetusyritysten omiin työhyvinvointitapahtumiin. Tämän tarkoituksena on tukea uniterveysteeman vakiintumista kuljetusyritysten omaan terveyttä edistävään toimintaan.

Edellä kuvattu toiminta teemakuukausineen toistuu jokaisena hankevuonna.

VIMMA-hankkeen logo

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työhyvinvointi

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset