VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään -hanke, Filha ry

Ammattikuljettajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hanke, joka sisältää erityisesti uniterveyteen kohdistuvaa ja vireystilaa parantavaa toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritysten kautta tavoitettavat, noin 3500 pääkaupunkiseudun linja-auton-, metron- ja raitiovaununkuljettajaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VIMMA – Vireämpi ammattikuljettaja huoltaa myös itseään -hanke, Filha ry
Lyhyt kuvaus

Ammattikuljettajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hanke, joka sisältää erityisesti uniterveyteen kohdistuvaa ja vireystilaa parantavaa toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritysten kautta tavoitettavat, noin 3500 pääkaupunkiseudun linja-auton-, metron- ja raitiovaununkuljettajaa.

Toimiaika

Käynnissä oleva hanke.
Toimiaika: 1.1.2020 – 31.12.2022

Toimijat

Filha ry:n hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen henkilökuljetusalan yrityksen kanssa: Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Nobina Finland ja Pohjolan Liikenne. Hanke on suunniteltu yhteistyössä yhteistyöyritysten kuljettajien ja henkilöstöosaston kanssa. Toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Uudenmaan alueella.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Katja Riikonen, hankevastaava
Yhteyshenkilön organisaatio
Filha ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
katja.riikonen@filha.fi

Tekijä

Katja Riikonen

Luotu

02.04.2020

Viimeksi muokattu

06.04.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Uneen liittyvät häiriöt ovat yleistyneet väestössämme. Myös merkittävä osa kuljettajista kärsii väsymyksestä, univajeesta ja vireystilaongelmista, joiden taustalla on usein jokin uniterveyden häiriö. Esimerkiksi uniapneaa todetaan nykyään yhä useammin ammattikuljettajilla, kuten väestöllä yleensäkin. Lisäksi kuljettajien työhön liittyvä epäsäännöllinen työaika altistaa väsymykselle ja nukahtelulle. Väsyneenä motivaatio ja voimavarat itsestä huolehtimiseen usein heikkenevät.

Filha ry:n vuonna 2019 laatiman yhteistyöyritysten kuljettajille suunnatun kyselytutkimuksen (n=93) tulosten perusteella merkittävä osa kuljettajista (70 %) kärsi säännöllisestä päiväaikaisesta väsymyksestä ja puolella oli torkahtelutaipumusta. Vireystilaongelmien lisäksi kuljettajat olivat huolissaan omasta terveydestään ja elintavoistaan. Tärkeimmät huolenaiheet olivat runsas istuminen (80 %), vähäinen liikkuminen (50 %) sekä ylipaino (45 %).

Ammattikuljettajat ovat yksi tärkeimmistä kohderyhmistä tarkastellessa uniterveyden ja vireyden merkitystä paitsi työkykyyn ja työssä jaksamiseen, myös liikenneturvallisuuteen. Terveys ja toimintakykyä ylläpitävät elintavat luovat perustan kuljettajan työkykyisyydelle. Esimerkiksi ravitsemukseen, liikkumiseen ja elämänrytmiin liittyvällä käyttäytymisellä on tärkeä merkitys paitsi uniterveyden ja vireystilaongelmien parantamisessa, myös ylipainon hoidossa ja uniapnean ennaltaehkäisyssä.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päämääränä on ammattikuljettajien uniterveyden ja vireyden paraneminen sekä heidän motivoitumisensa itsestä huolehtimiseen.

Hankkeen toiminnoilla pyritään:

 1. Parantamaan kuljettajan kokemaa uniterveyttä ja vireyttä.
 2. Ohjaamaan kuljettajaa motivoitumaan itsestään huolehtimiseen ja vireyttä tukevaan elintapojen muutokseen
 3. Vahvistamaan kuljettajan ymmärrystä syömisen, liikkumisen ja palautumisen yhteydestä vireyteen ja hyvään uneen.
 4. Tarjoamaan kuljettajan käyttöön konkreettisia työkaluja vireystilan kohentamiseen.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Toimintavuoden sisältö ja toteutus:

 1. Vuoden aikana järjestetään neljä teemakuukautta, joiden aikana kuljettajille viestitään aktiivisesti uniterveyteen liittyvistä teemoista: helmikuussa käsitellään väsymystä, toukokuussa liikkumista, syyskuussa unta sekä joulukuussa ravitsemuksen merkitystä vireyteen. Hanke kehittää kuljettajille kohdennettua, pieniin terveystekoihin kannustavaa ohjausmateriaalia verkkoympäristöön sekä kuljettajien varikko- ja taukotiloihin.
 1. Teemakuukausina varikoilla järjestetään matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa, missä kuljettajilla on mahdollisuus tehdä testejä ja mittauksia omien terveysvalintojensa tueksi. Tulosten pohjalta kuljettajat saavat yksilöllisen palautteen omasta terveydestä sekä vinkkejä ja arjen työkaluja oman vireytensä edistämiseen. Kuljettajaa tuetaan pohtimaan omaa muutosvalmiuttaan ja voimavarojaan suhteessa omiin terveyskäyttäytymisen tavoitteisiinsa.
   
 2. Elintapamuutokseen motivoituneille kuljettajille tarjotaan mahdollisuutta lainata mittari unen laadun ja fyysisen aktiivisuuden seurantaan. Kuljettaja käyttää mittaria kuukauden ajan saaden palautetta unestaan, istumisestaan ja askeltensa määrästä sekä niissä tapahtuvista muutoksista. Seurantamittarin tarkoituksena on ohjata kuljettajaa nukkumaan ja liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.
   
 3. Kuljettajia kutsutaan mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävään ryhmäliikuntatapahtumaan. Tapahtumassa liikutaan vaihtuvin teemoin rennolla mielellä ja kannustetaan kuljettajia omaehtoiseen liikkumiseen oman vireytensä parantamiseksi.
   
 4. Hanke osallistuu uniterveyden teemoilla kuljetusyritysten omiin työhyvinvointitapahtumiin. Tämän tarkoituksena on tukea uniterveysteeman vakiintumista kuljetusyritysten omaan terveyttä edistävään toimintaan.

Edellä kuvattu toiminta teemakuukausineen toistuu jokaisena hankevuonna.

VIMMA-hankkeen logo

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työhyvinvointi

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset