Työhyvinvointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Johtaminen
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutushenkilöstön työajankäytönseuranta on kokonaisuus,  jossa tavoitteena on kuvata työn moninaisuutta ja lean-periaatteiden mukaisesti tunnistaa kehitettäviä osa-alueita yhdessä henkilöstön ka

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Työhyvinvointi
Osatyökykyisyys
Mielen hyvinvointi
Hyvinvointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarjoan terapeuttista tukea työikäisille etänä. Tuen tarve voi liittyä äkillisesti muuttuneeseen tai pitkään jatkuneeseen hyvinvointia heikentävään elämäntilanteeseen/-tapahtumaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Kestävä kehitys
Työhyvinvointi
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämismallin keskeisenä tehtävänä oli kestävien ja joustavien toimintatapojen vahvistaminen pk-yrityksissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Savonlinna
Aihealueet
Työkyky
Työhyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitettiin Savonlinnan alueen organisaatioiden toimintatapoja ja käytäntöjä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, työhyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentamisek

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhyvinvointi
Kotihoito
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eksoskeletonien eli ulkoisten tukirankojen vieminen kotihoidon henkilöstölle ja eksoskeletonien käytön testaaminen hoitotyön tukena.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Työhyvinvointi
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuoden 2021 Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten analysoinnin perusteella luotu kuva hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Osaaminen
Johtaminen
Ehkäisevä työ
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli ohjaa esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen esihenkilöitä ja keskijohtoa mielenterveysosaamisen suunnitelmalliseen johtamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Toimintakyky
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Työhönvalmennus
Työhyvinvointi
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisten arviointikohteiden sopiminen työympäristössä tapahtuvan työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen Pohjois-Karjalassa eri organisaatioiden monialaisena yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Simo
Lumijoki
Pudasjärvi
Kuusamo
Kempele
Ii
Hailuoto
Vaala
Utajärvi
Taivalkoski
Tyrnävä
Aihealueet
Lastensuojelu
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiotuki tarjosi lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstölle sekä esihenkilöille mahdollisuuden reflektoida lastensuojelutyöhön liittyviä asioita saman alan – mutta kuitenki

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lahti
Aihealueet
Hyvinvointi
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Työhyvinvointi
Kiertotalous
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Ukrainalaisille pakolaisille tarjottavien luovien työpajojen saavutettavuus, kokemukset ja edelleen  jalkauttamiseen huomioitavat toimenpiteet.