Moniammatillisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan asiakasohjauksen toteutusta, hoidon porrastusta, sekä siihen liittyvää seurantaa ja arviointia Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa aikuisten yleisanestesiahammashoidon tarpeen toteamisen, ennaltaehkäisyn, seurannan ja moniammatillisen tuen tarpeen tunnistamisen käytäntöjä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu toimintamalli ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa vähentäen masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ehkäisten

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehostaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kouluterveyskyselyn mukaan Etelä-Pohjanmaan 8.-9.-luokkalaisten suun terveyteen liittyvissä tottumuksissa olisi parantamisen varaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Tiimityö
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutti toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-pohjanmaalla on yhtenäinen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalli, kansallista ohjetta noudattaen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Kotiutus
Moniammatillisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaanhoitajan ja fysioterapeutin työparityöskentelyllä vahvistetaan potilaan arjen toimintoihin kytkeytyvää, toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää toimintaa osastolla sekä sujuvoitetaan turvallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus
Neuvonta
Toimeentulo
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa tarjotaan talousneuvontaa. Tavattavissa ovat talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, Kelan ja sosiaalipalveluiden asiantuntijat.