Moniammatillisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkuuspolku lasten, nuorten ja perheiden palveluissa​.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidun toimintamallin on tarkoitus ehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta selkeyttämällä palveluiden välisiä yhteydenotto- ja konsultaatiokanavia, esimerkiksi rajapinta-asiakkuuksien kohdalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidun toimintamallin on tarkoitus ehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta selkeyttämällä palveluiden välisiä yhteydenotto- ja konsultaatiokanavia, esimerkiksi kuntoutussuunnitelman laadinnassa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Saatavuus
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omatiimimallin avulla on tarkoitus turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Kaikille Hyva:n asiakkaille on nimettynä omatiimi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Verkostot
Lastensuojelu
Mielenterveys
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on saada sillattua OT-keskus osaksi pysyviä rakenteita vuonna 2024 siten, että se toimii moniammatillista yhteistyötä koordinoivana sekä vaativien asiakastapausten konsultaatiota tarjoa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten neuropsykiatristen palveluiden vahvistaminen Lapin hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koti- ja asumispalveluiden asiantuntijat, RAI tiimi sekä vastuualueen pilottiyksiköt kehittivät kaatumisen ehkäisyn toimintamallin sekä Kaatumisen ehkäisy - ja Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet henk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Sairaanhoitajien ylläpitämä konsultaatiotukikeskus 24/7 ammattilaisille ja omaishoitajille
  • Puhelimitse tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia ja toiminnan koordinointia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipalveluprosessin toimintamallin juurruttaminen ammattilaisten työotteeksi ja ulkopuolisiin toimijoihin ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.