Lainsäädäntö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijälle, jossa kuvataan keskeisimmät lainsäädännön asettamat raamit jälkihuollon toteuttamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Erilaisia materiaaleja, joiden tavoitteena on tukea työntekijöiden osaamisen vahvistumista sekä edistää lapsen oikeuksia ja edun toteutumista lastensuojelussa ja monialaisessa yhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännön esimerkkejä, kuinka lainsäädäntö ohjaa monialaista yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla. Lainsäädäntöä avaava materiaali kaikille lasten parissa työskenteleville. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena tarkastella lastensuojeluun ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvää lainsäädäntöä yhdessä alueen eri ammattilaisten kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lainsäädäntö
Palvelutarve
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Materiaalin tarkoituksena on tukea työntekijöitä lapsen ja hänen perheensä palvelutarpeen arvioinnin (SHL 36 §, LSL 26 §) tekemisessä ja siihen liittyvän lainsäädännön soveltamisessa käytäntöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Yhdistykset
Lainsäädäntö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa luodaan asiantuntijaverkosto toimimaan muistisairaan henkilön tukena oikeudellisissa asioissa. Kohderyhmänä ovat 43 muistiyhdistystä.