Vertaistuki

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Supernovat-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa tuetaan naisten hyvinvointia. Ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan marginaalissa eläviä naisia ja tunnistamaan heidän tarpeitaan.

Themes
Innovaatiot
Johtaminen
Osaaminen
Vertaistuki
Blogikirjoitus
Ingress

Yhteiskuntamme on vahvassa muutoksessa. Väestö ikääntyy ja eläköityy, syntyvyys laskee, syrjäytyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyvät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Vertaistuki
Vähemmistöt
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisryhmä verkossa. Suunnattu 18–28–vuotiaille nuorille saamelaisaikuisille, jotka eivät puhu saamen kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Järjestöt
Perhehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheisjärjestö yhdessä päihdekuntoutukseen erikoistuneiden lastensuojelulaitosten kanssa toteuttaa alueelle sijoitettujen nuorten vanhemmille vertaistukea verkkoryhmässä, kun vanhemmat asuvat ympär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ylöjärvi
Tampere
Lempäälä
Aihealueet
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Vertaistuki
Etsivä työ
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa ja tukea yksin asuville muistisairaille sekä heidän läheisilleen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Laitoshoito
Mielen hyvinvointi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli on kehitetty tukemaan omaishoitajia, jotka pohtivat hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja hoitovastuusta luopumista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito
Vertaistuki
Elämänlaatu
Osallisuus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa (ArVo) -toiminnan pilotointi ja jalkauttaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Ryhmätoiminta
Fysioterapia
Vertaistuki
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotikuntoutuksen uuden toimintamallin mukaan asiakas ohjautuu fysioterapeutin arvioinnin mukaan yksilöllisen kotikäynnin sijaan pienimuotoiseen kuntoutusryhmään, mitä ohjaa arvioinnin tehnyt terape

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Mielenterveys
Vertaistuki
Ehkäisevä päihdetyö
Nuorisotyö
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueelle Ninni-toimintamalli.