Vertaistuki

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vanhemmuus
Lastensuojelu
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisryhmätoiminta lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille vanhemmille sekä heidän lapsilleen ja vielä lasta odottaville, tuleville vanhemmille.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Vertaistuki
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neljän vertaistukiryhmän perhe:

Kööri: ikääntyneille, jotka haluavat vähentää päihteidenkäyttöään tai lopettaa

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Vertaistuki
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä toteutetaan ja laajennetaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa ja mahdollistaa näin alueen väestölle matalan kynnyksen tukea ja hyöd

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä kokemustoiminnan mallin ohjeistaa ja selkiyttää kokemustoiminnan käytänteitä sekä kokemustoimijoiden tehtäviä, rooleja, vastuita ja asemaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Omaishoito
Ryhmätoiminta
Vertaistuki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssi ikääntyneille omaisille, joiden hoidettava läheinen on siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta Etelä-Savon Tulevaisuuden sote -keskus- hankkeelle, johon kuuluu pilotti: Psykososiaalisen tuen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut ver

Paikkakunta tai maakunta
Pudasjärvi
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Green care
Mielenterveys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osatyökykyisten vertaistukiryhmä on järjestetty Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen ryhmätoimintana.

Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Vantaa
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa lapsiperheet ja ikäihmiset kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen MONNI-hankkeessa kehitettiin lastensuojeluun kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintarakenne Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelu
Vertaistuki
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen MONNI-hankkeessa tehtiin lastensuojeluun kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintarakenne Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.