Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Verkostot
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maakunnallinen järjestöverkosto on järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoinen, vapaamuotoinen tapa järjestäytyä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä varten.

Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli, joka sisältää keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sekä palvelutarpeen arvioinnin.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalinen kuntoutus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelin tavoitteena on syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, kun autat muita saat itsekin apua. Peli on matka omaan mieleesi, jossa voit kohdata itsellesi vaikeitakin asioita.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Oulu
Aihealueet
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eettisen toiminnan arvioinnissa osaamisen kehittäminen on avainasemassa palvelujen laadun, sujuvuuden ja asiakashyödyn sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsykoordinaattori-toiminnan aloitus ja toimintamallin luonti Etelä-Pohjanmaalla.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Suunnittelu ja visiointi
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolku. Painotus ennaltaehkäisevään ja matalan kynnyksen toimintaan. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuropsykiatrisesti oireilevan tai jo diagnosoidun asiakkaan palvelupolun yhtenäistäminen Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksissa. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden elintapaohjauksen toimintamalli on suunnattu lapsiperheiden elintapaohjaukseen.