Diabetes

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Moniammatillisuus
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa suun terveydenhuollon ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat parodontologiset asiakkaan diabetesriskitekijät ja osaavat o

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Suun terveydenhuolto
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa diabeteshoitotyön ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat ne tyypin 2 diabetesta sairastavat asiakkaat, jotka tulee ohjata

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Yhteistyö
Diabetes
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteskeskuksen toimintamalli on vaativaan diabeteksen hoitoon keskittyvä malli, joka tarjoaa alueensa diabetesta sairastaville yhdenvertaista, laadukasta, kattavaa sekä vaikuttavaa hoitoa avosai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Muistisairaudet
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvat palvelut -läpimurtovalmennuksen alustava aihe on - Muistisairaan diabeteksen hoito.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Diabetes
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Neuvonta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteksen hoitoketjua työstetään moniammatillisella työryhmällä uuteen muotoon toimimaan sekä asiakkaita, että ammattilaisia palvelevana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaohjeena, lisäte

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli selkiyttää tyypin 2 diabeetikon hoito- ja palvelupolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetyssä toimintamallissa tyypin 2 diabetesta sairastavat asiakkaat ohjattiin terveydenhoitajan vastaanotolta suun terveydenhuollon palveluihin, mikäli ilmeni, että asiakas ei ollut käynyt säänn

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Vaikuttavuus
Sähköinen asiointi
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Osaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteksen hoito- ja palveluketjun kehittämisessä on vahvistettu muun muassa sähköisen asioinnin palveluita, ammattilaisten osaamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä parannettu systemaat

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Diabetes
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli, joka tarjoaa helsinkiläisille diabetesta sairastaville yhdenmukaista ja –vertaista, laadukasta, ​nykyaikaista, yksilöllistä sekä vaikuttavaa hoitoa peru

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Diabetes
Ennaltaehkäisy
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialue kehittää esidiabetesta sairastavien hoitopolkua, jotta potilaat ohjautuvat vastaanottopalveluista suun terveydenhuollon palveluihin.