Ennaltaehkäisy

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MuistiTerve Pohjois-Suomi 2023-2025-hankkeen avulla kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa FINGER-mallia mukaileva yhteistyömalli Pohjois-Suomeen, jolla tavoitetaan riskiryhm

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuvassa palvelussa tarjotaan ennaltaehkäisevää neuvontaa, ohjausta ja tukea erityisesti sellaisille ikääntyneille, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Koulut
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla toteutetaan kouluympäristössä ennaltaehkäisevää pienryhmävalmennusta, joka tukee lasten ja nuorten toimintakykyä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Ennaltaehkäisy
Kouluterveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Walk-in toimintamallissa kehitetään nuorten (9lk) mielenhyvinvointi terveystarkastuksia ja nuorille suunnattua ryhmätoimintaa koulussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran lyhytinterventio joka sijoittuu 1.portaalle porrastetussa hoitomallissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MARAK, vakavan parisuhdeväkivallan puuttumisen malli. Lapin malli mahdollistaa kokoukseen osallistumisen etäpalveluna lähellä asiakasta yhdessä ammattilaisen kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Syrjäytyminen
Lähisuhdeväkivalta
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avainhenkilömalli on kattava, hajautettu perustason väkivaltatyön malli organisaatioiden eri tasoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Tasa-arvo
Avoin data
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsibudjetoinnin pilotointi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsille ja perheille kohdennettu elintapaohjauksen toimintamalli ja ohjautumisen kriteerit. Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
RRP
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarina- ja verkkoauttamisen palvelu on matalankynnyksen digitaalinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, jossa asiakas asioi anonyymisti.