Ennaltaehkäisy

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Muistisairaudet
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssi koostuu 5 kokoontumisesta, 1.5 h/kerta, kokoontumiset ovat viikottain tai joka toinen viikko.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Ennaltaehkäisy
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellisen yhtenäisen toimintamallin kuvaaminen työttömien terveystarkastuksissa Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointi
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan hyvinvointialueelle hyvinvointilähete.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen mielenterveyspalvelu sisältää sekä hoidon tarpeen arvioinnin että varhaisen vaiheen lyhytkestoisen hoidon.

Themes
Asiakassegmentointi
Ennaltaehkäisy
Omahoito
Suun terveydenhuolto
Blogikirjoitus
Ingress

Päijät-Hämeessä on aiemmin kokeiltu terveysvalmennusta kroonisesti sairaiden potilaiden hoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kouluterveyskyselyn mukaan Etelä-Pohjanmaan 8.-9.-luokkalaisten suun terveyteen liittyvissä tottumuksissa olisi parantamisen varaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Tiimityö
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutti toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on löytää alueella asuvat yksinäiset ikäihmiset. Palveluohjaus tapahtuu yhteistyöverkostojen kautta: julkinen sektori, järjestöt, sekä tuttavat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Verkostot
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lappilainen varhaisen puuttumisen monitoimijainen malli, joka tarjoaa käytännönläheisen prosessin ja työkaluja yhdyspintatyöskentelyyn, periaatteina avoin verkostoyhteistyö, eri toimijoiden osaamis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kemi
Aihealueet
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Syrjäytyminen
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kemissä, kuten muuallakin Suomessa ilmoitukset lastensuojeluun ovat kasvaneet ja huoli lasten / nuorten hyvinvoinnista on lisääntynyt kaikilla.