Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.
Antaa tietoa lastensuojelun asiakkaan hyvinvoinnista sekä saadusta tuesta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Jäsen
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Kehittäjä
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Kehittäjä