Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.
Antaa tietoa lastensuojelun asiakkaan hyvinvoinnista sekä saadusta tuesta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
3X10D Lastensuojelu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.
Antaa tietoa lastensuojelun asiakkaan hyvinvoinnista sekä saadusta tuesta.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, MONNI-hanke, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Raino Ketola

Luotu

10.08.2022

Viimeksi muokattu

11.10.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

3X10D Lastensuojelu on:

•Osallisuuden mittari, toistuvasti käytettynä vaikuttavuuden mittari

•Puheeksi ottamisen väline

•Nuoren oman äänen kuuluville saamisen apuväline, asiakaslähtöisyyden korostaja

•Ajattelun herättäjä

•Prosessin tuki, valmistautumisen työkalu

•Väline suunnitelmallisen, asiakaslähtöisen työskentelyn tueksi

 

Jos kerätään organisaatiokohtaista koontidataa:

•Vähitellen syntyy käsitys ilmiöistä, palveluiden vahvuuksista ja kipukohdista

•Tätä syntynyttä tietoa voisi ja tulisi hyödyntää palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

•Samalla, jos 3X10D Lastensuojelua hyödynnetään tiedolla johtamisen välineenä, nuoret pääsevät osalliseksi myös laajempaan kehittämiseen.

•3X10D Lastensuojelun avulla voidaan myös arvioida, onko muutosta syntynyt

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen projekti 1.3.2020–28.2.2021. Projektissa jatkokehitettiin 3X10D-elämäntilannemittaria kohdennetusti lastensuojelunuorille lisäkysymyksillä kokemuksista, kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. 

MONNI-hankkeen (vuosina 2021–2022) osalta tavoitteena on lisätä 3X10D Lastensuojelun käyttöä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan lastensuojelussa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on 14–25-vuotiaat lastensuojelun asiakasnuoret ja heidän kanssaan työtä tekevät ammattilaiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

3X10D Lastensuojelun lomake on MONNIn nettisivuilla ilmaiseksi kaikille saatavissa, pyydämme tietoa välineen käyttöönotosta

•MONNI järjestää avoimia infoja 3X10D Lastensuojelu elämäntilannemittarista sekä tiimeille/organisaatioille kohdennettuja infoja

•MONNI tukee välineen käyttöönotossa sparraajana ja reflektointikumppanina

MONNI kerää käyttökokemuksia 3X10D Lastensuojelu elämäntilannemittaria käyttäneiltä ammattilaisilta

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • 3X10D Lastensuojelu on hyväksi todettu ja helposti käytettävä työkalu nuorisoikäisten lastensuojeluasiakkaiden (mukaan lukien jälkihuolto) kanssa käytettäväksi. Käytännössä työkalua voi käyttää muussakin asiakastyössä myös lastensuojelun ulkopuolella
  • 3X10D Lastensuojelun käyttäminen lisää asiakkaan oman äänen kuulumista ja sitä käyttämällä voidaan parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Huomioitavia asioita:

•Sosiaalialan ammattiosaamiseen ja eettiseen toimintaan kuuluu vahvistaa vastaajan turvallisuuden kokemusta; on lupa vastata kuten itse haluaa vastata – miten voit varmistaa tätä?

•Oman työyhteisön ja johdon tuki edistää käyttöönottoa, etenkin jos halutaan hyödyntää koontitietoa. Aina kuitenkin tarvitaan edelläkävijöitä – muutoksentekijöitä!

•Reflektointi on paikallaan ammattilaisen ja organisaation kyvystä ja tavasta ottaa vastaan palautetta.

•Sähköisen tiedon siirto; suojattu/suojaamaton tieto. 

 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis