Käyttäjän Samuli.Sukkula profiilikuva.
Etunimi
Socom
Sukunimi
Oy
Organisaatio
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Varhaiskasvatus

Esko2
Toimintamalli
Nuorisotyö
Syrjäytyminen
Hyvinvointi

Toimintamalli
Vammaistyö

Toimintamalli
Ammatillinen koulutus
Vanhuspalvelut
Sosiaaliala

Helmi-logo
Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Kotona asuminen
Osallisuus

Toimintamalli
Hoidontarve
Omahoito
Kotona asuminen

Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Paikkatieto
Asiakassegmentointi
Tieto- ja kyberturvallisuus

Kansa-koulu2
Toimintamalli
Sosiaaliala
Tiedonhallinta

Toimintamalli
Sosiaaliala
Tiedonhallinta
Ammatillinen koulutus
Työhönvalmennus
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Palvelutarve
Aluekehitys

Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Yhteisöllisyys

Toimintamalli
Monikulttuurisuus

Toimintamalli
Ammatillinen koulutus

Toimintamalli
Lastensuojelu
Perhepalvelut

logo
Toimintamalli
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Yhteistyö

Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto

Toimintamalli
Asukas
Arviointi ja tiedonkeruu

Toimintamalli
Maahanmuutto

Toimintamalli
Järjestöt
Yhdistykset
Oppilaitokset
Maaseutu

MontEri
Toimintamalli
Maaseutu

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Varhaiskasvatus

Toimintamalli
Asumispalvelut
Ikääntyminen

Toimintamalli
Yhteistyö
Kunnat
Sosiaaliala

ProSos
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Toimintamalli
Lastensuojelu

Toimintamalli
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Sosiaaliala
Ammatillinen koulutus

Toimintamalli
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Kulttuuripalvelut

Toimintamalli
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen

Toimintamalli
Prosessien kehittäminen

Tatu2
Toimintamalli
Sosiaaliala
Yksityistäminen
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Kulttuuri
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut

Tool4Teen
Toimintamalli
Nuorisotyö
Sosiaaliala

Socom
Toimintamalli
Lastensuojelu

Toimintamalli
Työttömyys
Kuntouttava työtoiminta

Valo4
Toimintamalli
Perhepalvelut
Syrjäytyminen
Sosiaaliala

Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Kunnat
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Varhaiskasvatus

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Kotihoito

YesWeCan
Toimintamalli
Päivätoiminta
Kuntouttava työtoiminta
Kehitysvammaisuus

Toimintamalli
Kolmas sektori
Järjestöt
Työllistyminen
Työllisyys

Toimintamalli
Maaseutu
Asumispalvelut
Ikääntyminen

Kokonaisuudet, joissa mukana