Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjaus tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessaan. Elintapaohjausta toteutetaan muun muassa ryhmätoimintana ja ryhmien tunnistamiseksi on luotu Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä