Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta

Elintapaohjaus tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessaan. Elintapaohjausta toteutetaan muun muassa ryhmätoimintana ja ryhmien tunnistamiseksi on luotu Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjaus tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessaan. Elintapaohjausta toteutetaan muun muassa ryhmätoimintana ja ryhmien tunnistamiseksi on luotu Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus.

Toteutuspaikka
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Karttunen

Luotu

12.12.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Ratkaisun perusidea **

PirSOTE -hankkeessa on rakennettu moniammatillisia ja ikäerityisiä elintapaohjauksen palvelupolkuja vuosina 2021-2022 tavoitteena saattaa paremmin asukkaiden tietoon nykyinen terveyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta ja toisaalta tukea ammattilaisten nykyistä työtä, kuten palveluohjausta.

Tampereella on otettu käyttöön palvelutarjotin (kts. Palvelutarjotin tapahtumat.tampere.fi pdf), joka tarjoaa tietoa erilaisista ryhmistä ja tapahtumista, jotka tukevat hyvinvointia ja terveyttä. Luotu arjen ja omahoidon tueksi kuvatunnus, jonka avulla asiakas ja ammattilainen löytävät palvelutarjottimelta elintapaohjaukseen liittyvät ryhmät ja tapahtumat. Kuvatunnuksen avulla kaupungin ryhmät erottuvat muusta tarjonnasta visuaalisesti.

Kuvatunnuksen hyötynä on parempi näkyvyys tapahtumalle. Kuvatunnuksen ryhmälle voidaan asettaa myös organisaatioluokka, jonka avulla kuvatunnuksellinen ryhmä tai tapahtuma voidaan nostaa palvelutarjottimelta suoraan myös esimerkiksi kunnan tietylle nettisivuille (kts. Kuvatunnus pdf).

Kuvatunnuksen taustakuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere

Kuvatunnuksen suunnittelu: Veli-Pekka Pehkonen ja Tiina Piispanen

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintaympäristönä toimii Tampereen kaupunki, sähköinen palvelutarjotin ja kaupungin www-sivut. Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnuksen käytön on tarkoitus helpottaa kuntalaisten arkea ja omahoitoa tukevien ryhmätoimintojen ja tapahtumien löytämistä sähköiseltä palvelutarjottimelta ja kaupungin nettisivulta. Kuvatunnuksen käyttö tulee perehdyttää työntekijöille. Kuvatunnusta on hyvä markkinoida kuntalaisille infopinnoilla, kuten julkisen liikenteen ja sote-keskusten infonäytöillä ja siten lisätä sen tunnettuutta.

Lisätiedot: minna.kunnas@pirha.fi

Kansikuva
Kansikuva: Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä