Etunimi
Tiina
Sukunimi
Karttunen
Organisaatio
Tampereen kaupunki

Toimintamallit, joissa mukana

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Kansikuva: Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kansikuva_EPTn toimintamallin toimeenpanoprosessi
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mielenterveysongelmien hoitomalli Tampereen kaupungin terveysasemilla
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Minun tiimini palvelun mainos.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Kansikuva_Tampereen terveysasemien Tiimimalli 2.0
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus

Monialaisen yhteistyön onnistumisen keinot
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Prosessi
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuudet, joissa mukana