Asiakkaaksi tulo sekä ohjaus ja neuvonta aikuisten sosiaalipalveluissa​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Toimintamallin avulla yhdenvertaistetaan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta, sekä kohdennetaan resursseja tarkoituksenmukaisemmin. Jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla ohjausta ja neuvontaa aikuisten sosiaalipalveluista.

Ratkaisun perusidea **

Vuonna 2023 TSK-hankerahoituksen avulla kehitettiin aikuisten sosiaalipalveluihin toimintamallipohjaa. Pääpaino on uudistaa palveluita keskittämällä resursseja ja sitä myötä neuvonta ja ohjauspalveluita asiakkaalle yhteen palvelukokonaisuuteen. Jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla ohjausta ja neuvontaa aikuisten sosiaalipalveluista.

Merkittävin kehittämiseen vaikuttava muutos on ollut kymmenen eri kunnan toimintatapojen yhdistäminen yhdeksi yhtenäiseksi hyvinvointialueen toimintamalliksi

Toimintamallin avulla yhdenvertaistetaan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta, sekä kohdennetaan resursseja tarkoituksenmukaisemmin. Tavoitteena on, että toimintamalli tullaan ottamaan käyttöön tammikuussa 2025. Projektiin liittyy prosessien tarkastelua, etäpalveluiden ja ajanvarausjärjestelmän lisääminen palveluvalikkoon ja Omaolon Muu lomakkeen käyttöönotto.  ​