AsumisenApu - ikääntyneiden asumisen muutosten tuki ja neuvonta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyvien hyvinvointia ja arjessa selviytymistä voidaan edesauttaa asumisneuvonnalla, joka tukee asumisen pulmien ratkaisemista asiakkaan toimintakyky huomioiden ja valmennuksella, joka edesauttaa käynnistämään oikea-aikaista ja ennakoivaa asumisen muutosten suunnittelua. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Asumisen Apu ry.
Ylläpitäjä
Suomen Asumisen Apu ry.
Ylläpitäjä