Biso mielde- Sápmelaš Muitašanbalggis- Pysy mukana - saamelainen muistelupolku

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Saamenkielellä ja saamelaisten positiivisten voimavarojen perustalta toteutettava yhteisöllinen toiminta ikäihmisten kohtaamispaikoissa ja ohjatuissa kerhoissa. On kulttuurisesti turvallinen ilmapiiri, joka tukee kaikkien osallisuutta. Aktivoiva ja hyväksyvä polku.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

SámiSoster ry
Ylläpitäjä