Change Day -päivän järjestäminen työyhteisössä

Toimintamallissa kuvataan, kuinka Change Day-päivä on mahdollista järjestää omassa organisaatiossa. Toimintamallissa on kuvattu keskeiset päivän järjestämiseen liittyvät vaiheet ja sisällöt.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lainaus THL:n Inhimillisen pääoman kehittämisen suunnitelmasta (v. 2014): 

"THL:n Henkilöstöstrategian yhdeksi tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin ja tuloksellisen työn yhteyden kirkastaminen sekä esimiesten hyvinvointiosaamisen lisääminen. Tavoitteiden tarkoituksena on korostaa työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä arjen työn ja muutosten keskellä. 

Esimies-valmennuksen, työnohjauksen ja työyksikkökohtaisten tilaisuuksien avulla pyritään tukemaan yksilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia muutoksessa. 

Työhyvinvointi syntyy työssä onnistumisesta ja hyvästä yhteishengestä. Osaamisen kehittämisessä painotetaan toimia, joilla edistetään työyhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, yhteishenkeä ja jaksamista, työprosessien parempaa hallintaa sekä tehdyn työn asiakaslähtöisyyttä.” 

"Rakennamme yhdessä työyhteisöämme" (THL:n uudistettu strategia - uudistumislupaus)

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

THL:ssa Change Day toimii työvälineenä, jolla nostetaan esiin henkilökunnan ideoita oman työn kehittämiseen, työviihtyvyyteen ja asiakaslähtöisyyteen liittyen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

THL, Sitra, Kuntaliitto, Soste ja lukuisa määrä kuntia ja kuntayhtymiä.
THL:ssa Change Dayn suunnitteluun osallistui henkilökuntaa laajasti eri osastoilta. Toimintaa koordinoitiin Järjestelmät-osaston Innokylän kautta. 

Tavoiteltu muutos

-  Haastaa THL:n asiantuntijoita kertomaan omasta muutosteostaan ja lupauksestaan työn arjen parantamiseksi.  
- Tuottaa kehittämisideoita eteenpäin vietäviksi THL:n organisaation kehittämisprosesseihin. 
- Viestiä päivän sisällöistä ja onnistumisesta työntekijöille ja järjestävän osaston johtoryhmälle.
- Tuoda arkeen iloa.

Muutoksen mittaaminen

Arvioitava muutos: 
- Omaan työhön liittyvien kehittämisehdotusten esiintuominen ja niiden jakaminen
- Muutosideat toteutuvat arjen työssä
- Uudenlaista, ketterää yhteistyötä

Arviointikysymykset, -kriteerit ja indikaattorit: 
- Annettujen lupausten/ideoiden määrä
- Sisältöjen teemoittelu: Mitkä ovat keskeiset lupauten sisällöt?
- Nousiko ideoista, jotain sellaista, jota voidaan hyödyntää myöhemmin THL:n toiminnan kehittämisessä?
- Millaista uutta yhteistyötä Change Day -prosessi synnytti THL:n sisällä (agenttien tapaamiset, vastuunjako, viestintä jne.)

Arvioinnissa käytettävät menetelmät: 
- Lasketaan THL:n "lupausseinälle" jätetyt ideat
- Twitterissä jaetut lupaukset
- Innokylään jätetyt lupaukset
- Lupausten sisällöllinen teemoittelu
- Yhteistyön sanallinen arviointi agenttien kokouksessa tapahtuman jälkeen

Toteutussuunnitelma

KESÄKUU
Ensitieto/ Uutinen Change Day-päivästä THL:n intrassa.

ELOKUU
Tieto johtoportaalle ja vastuuhenkilön nimeäminen 

SYYSKUU

Halukkaiden ja innostuneiden haaliminen 
- Porukan kokoaminen työyhteisöstä (innotuutoreita, innovaattoriverkosto, muut "halukkaat")

Change Day agenttien kokous 
- Kokouksen asialistalla: 1) miten Change Day tehdään näkyväksi työyhteisössämme ja asiakkaillemme 3.11. 2) Mikä/mitkä asiat ovat organisaatiosi kannalta sellaisia, mihin Change Dayta voisi käyttää työkaluna? Esim. Mikä on sinun tekosi paremman asiakaskokemuksen /työviihtyvyyden puolesta 3) Missä ja miten? 3) Jaetaan tehtävät ja vastuut 

TEEMA: Mikä on sinun lupauksesi työn arjen parantamiseksi?
Näkökulmia:

-  oman työn kehittäminen
- työyhteisön viihtyvyys
- asiakaslähtöisyys

Tsekkaa laajemman Change Day - verkoston tapaamiset
- Tarkista, järjestetäänkö alueellasi Change Day työpajoja tai voisitko mahdollisesti osallistua verkkotapaamisiin. Merkkaa sopivat tapahtumat kalenteriisi

SYYSKUU
Tehosta näkyvyyttä ja sitouta ihmisiä viestimällä
-  Julisteiden ja muiden herättelevien lappujen kylväminen 
- @ChangeDaySuomi- twitter- nostot THL:n infoscreenille 
- Ravintolatilan käyttö 3.11. Ravintolan kanssa neuvottelu  
- Tarvikkeiden hankinta: Pusut, isot post-it laput, kynät, diskoaiheiset vermeet 
- Käsiseinän visuaalisuus 
- intra-uutisointi Change Day- päivän lähestymisestä ja sisällöistä (käsiseinä, pusu-palkinto, lupausten teltta, muutosdisko, twitter-opastus, 

LOKAKUU

Change day -tekojen jättö alkaa työyhteisössä 
- Lupausten kerääminen alkaa sähköisissä kanavissa 3.10. www.changeday.fi , @ChangeDaySuomi #muutoslahteeminusta. - Kuukauden aikana (3.10-3.11) kerättyjä lupauksia on esillä THL:n tiloissa jo ennen 3.11.  ennakkomarkkinointi-hengessä + koottuna itse tapahtumapäivänä.
- Lupausten keräämisen alkamisesta ja Change Daysta infotaan intrassa syys- ja lokakuussa.

MARRASKUU

Huipennus eli Change Day- päivä 3.11. klo. 11-15
Change Day –päivänä 3.11 klo. 10.30-14.30
 THL:n alakerran ravintolassa on  ”käsiseinä”, jonne jokainen voi käydä antamassa oman ideansa ja lupauksensa. Lupauksen antaminen www.changeday.fi-sivulle on tuolloin myös mahdollista. Lupauksen antaneita lahjotaan Brunbergin suukoilla ja päivän päätteeksi diskotaan tunti ”muutosdiskossa”.

"käsiseinä"
TEEMA: Mikä on sinun lupauksesi työn arjen parantamiseksi?

Näkökulmia:
-         oman työn kehittäminen
-         työyhteisön viihtyvyys
-         asiakaslähtöisyys

"Lupausten teltta"
- Sähköisiä lupauksia
- twitter-opastusta

Lupausten antajien lahjontaa
- Suukkoja

Muutoksia vauhdittaa "Muutosdisko"
- Dj soittaa Change-aiheista musiikkia

Change Day yhteenveto
Change Day -päivän jälkeen työyhteisön agentit kokoontuvat tekemään yhteenvetoa. Samalla voi alustavasti miettiä jo seuraavan vuoden Change Dayta

Liitteet
Kuva
Change Dayn prosessi fläppi
Change Dayn prosessi fläppi
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Change Day on Britannian julkisen terveydenhoitojärjestelmän NHS:n vuonna 2013 käynnistämä uudistushanke paremman hoivan puolesta. Se on terveydenhuollon muutosta mahdollistava konsepti, jonka ytimessä on ammattilaisten henkilökohtainen sitoutuminen muutoksiin, joilla terveydenhoitojärjestelmästä tehdään entistä toimivampi. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola  lanseerasi  Change Dayn TERVE-SOS – tapahtumassa Jyväskylässä 6.5.2015. Konseptia  ovat olleet kehittämässä THL, Sitra, Kuntaliitto, Soste ja lukuisa määrä kuntia ja kuntayhtymiä. Toimintamalli -kuvaus syntyi THL:ssa vietetyn Change Day päivän ja siihen liittyvän prosessin pohjalta. 

Ideointi

Sitran muotoileman Change Day kampanjamateriaalien lisäksi THLn kokeiluissa ideoitiin myös muita ratkaisuja työyhteisön innostamiseen.

Esim.

- Hississa saa puhua ja moikkailla - kehoitus kiinnitettiin THLn hissiin
- Kaunis ruokalista - koska hississä mennään henkilöstöravintolaan, voisi olla yhteisöllistä rakennella hissimatkalla kaunista ruokalistaa
- Lupausten teltta
- MuutosDisko

Idean valinta

Sitran pitkälle tuotteistetyt kampanjamateriaalit loivat selkärangan kokeilulle

Idean testaus asiakkaalla

- Hississä saa moikkailla ja puhua kyltti sai olla hississä 2 vkoa, "koska ilmoitusten kiinnittäminen hissin seinään on kielletty" (kts.kuva)
- Kaunis ruokalista-kokeilua emme em. takia lähteneet hississä edes kokeilemaan. (kts kuva)
- Lupausten teltta oli mukava lisä Change Dayn  viettoon. (kts.kuva)
- Muutosdisko veti ihmisiä lukemaan muiden antamia lupauksia iltapäiväkahvitauon aikana. Tosin päivädiskoilu innosti vähänlaisesti ihmisiä tanssilattialle (liitteenä diskoennakko- video)
- ChangeDay rintanappeja jaossa kampanjan ajan tapahtuma-alueella.

Liitteet
Kuva
Hississä saa hymyillä
Hississä saa hymyillä
Kuva
Ravintolaan menossa? Kootaan yhdessä kaunis ruokalista
Ravintolaan menossa? Kootaan yhdessä kaunis ruokalista
Kuva
Change Day - iltapäivän muutosdisko
Change Day - iltapäivän muutosdisko
Ratkaisun perusidea **

Change Day on työkalu kohti parempia palveluita. Change Day tuo asiakkaan äänen kuuluville henkilöstön kautta. Change Day on työkalu henkilöstölle oman työn kehittämiseen. Change Dayssä henkilöstö on aktiivinen muutoksen tekijä. Change Day ei maksa mitään.

Twitterissä #ChangeDaySuomi #Muutoslahteeminusta 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TIETO JOHTOPORTAALLE JA VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN
Välittäkää tieto Change Daysta työyhteisönne johtoportaalle ja nimetkää keskuudestanne Change Day vastuuhenkilö

KOKOA PORUKKA TYÖYHTEISÖSTÄSI
Change Dayn toteuttamiseen tarvitaan agentteja. Kokoa halukkaat ja innostuneet. Innosta niitä, jotka ovat varauksellisia.

TSEKKAA LAAJEMMAN CHANGE DAY - VERKOSTON TAPAAMISET
Tarkista, järjestetäänkö alueellasi Change Day työpajoja tai voisitko mahdollisesti osallistua verkkotapaamisiin. Merkkaa sopivat tapahtumat kalenteriisi

TEHOSTA NÄKYVYYTTÄ JA SITOUTA IHMISIÄ VIESTIMÄLLÄ
Kerro kaikille! Kirjoita Change Daystä työyhteisösi intranetissa, henkilöstölehdessä ja kaikissa sopivissa kanavissa.

CHANGE DAY AGENTTIEN KOKOUS
Kokouksen asialistalla on, miten Change Day tehdään näkyväksi työyhteisössämme ja asiakkaillemme 3.10-3.11. Pohtikaa porukassa, mikä/mitkä asiat ovat organisaatiosi kannalta sellaisia, mihin Change Dayta voisi käyttää työkaluna? Esim. Mikä on sinun tekosi paremman asiakaskokemuksen /työviihtyvyyden puolesta?

LUPAUSTEN JÄTTÖ ALKAA
Change day -tekojen jättö alkaa työyhteisössä 3.10.

VIESTI NÄKYVÄSTI CHANGE DAYN ETENEMISESTÄ
Viesti näkyvästi Change dayn etenemisestä viikottain sisäisesti ja ulkoisesti koko kuukauden ajan. Jaa oma tekosi myös netissä changeday.fi tai twitterissä #changedaysuomi #muutoslahteeminusta.

HUIPENNUS ELI CHANGE DAY PÄIVÄ 3.11.
Muutosliike huipentuu jokaisen omassa työyhteisössä järjestettävään Change Day –päivään, jolloin kuukauden aikana kerätyt henkilöstön teot/lupaukset viedään paraatipaikalle asiakkaiden ja työkavereiden nähtäväksi.

CHANGE DAY YHTEENVETO
Change Day -päivän jälkeen työyhteisön agentit kokoontuvat tekemään yhteenvetoa. Samalla voi alustavasti miettiä jo seuraavan vuoden Change Dayta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

CHANGE DAY Terveyden ja hyvinoinninlaitoksella

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa: 
Change Dayn järjestetään ensimmäistä kertaa. Aloite kampanjan järjestämiseen tuli "johtoportaalta". Idea sai alkunsa Innokylän johtoryhmässä keväällä 2014. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola  lanseerasi  Change Dayn TERVE-SOS – tapahtumassa Jyväskylässä 6.5.2015.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: 
Lupausten määrä:
- www.changeday.fi -sivulle lupauksia tuli hitaan puoleisesti

Yhteistyöprosessi THL:n sisällä
- Alkusuunnittelupalaverissa hyvin ihmisiä paikalla (8), luovia ideoita päivän toteutukseen.
- Change Dayn huipennuksen suunnittelu, koordinointi ja viestintä veivät CH-vastaavalta työaikaa yht. arviolta 3 pvä.
- Agenttien sitoutuminen tekemiseen oli vaihtelevaa
- Tehtävien jakaminen onnistui varsin mallikkaasti

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: 

Tulokset: 340 metriä lupauksia
Neljän tunnin aikana seinälle kertyi 167 lupausta. Lupauksia lajiteltiin seuraaviin ryhmiin:

  • Leipominen, kahvit, työtilat
  • Kehuminen, kuuntelu, läsnäolo
  • Kiireen taltutus + töiden järjestely
  • Hymy, moikkailu, huumori
  •  Kiukun, narinan, valituksen ja muun negatiivisuuden laannutus – huom. varsin suurena  alakategoriana Kieku-kiukun laannutus
  • Asiakaslähtöinen ajattelu
  • Oma hyvinvointi ja omat asenteet

Lupaukset olivat hyvin konkreettisia ja arkisia. Lupausten voidaan nähdä olevan näkymiä toivottuun tulevaisuuteen ja siihen millaisen toivoisi organisaatiokulttuurin olevan. Mutta ei pelkkiä toiveita. Lupauksen antaminen on askel kohti toimintaa. Mitä jokainen on itse valmis tekemään oman työn arkensa ja työviihtyvyytensä eteen? Change Day:n ajatuksen mukaan, pienet konkreettiset teot yhdessä voivat saada aikaiseksi suuren muutoksen. Myös muiden lupauksien näkeminen voi innostaa muutokseen.

Yhteenveto päivän annettiin tiedoksi THL:n järjestelmät osaston johtoryhmälle (kts.liite)

Change Day päivä oli kokeilu ja varsin onnistunut sellainen. Jatkossa Change Day voisi olla työväline ja keino lisätä inhmimillistä pääomaamme ja toimia keinona THL:n työviihtyvyyden kehittymiseen. Se on myös yksilölle keino olla osa jotain yhteistä, omana itsenään. Yhteisöllisyys on työntekijälle voimavarojen lähde, joka lisäksi sitouttaa organisaatioon. Annettujen lupausten määrä oli myös odotuksiin nähden korkea ja päivän vastaanotto innostunut. Yksistään päivän järjestäminen synnytti uudenlaista yhteistyötä osastojen välille. Tavoitteena voisi jatkossa olla, että Change Day on yksi tapa osallistaa henkilökuntaa työyhteisön kehittämiseen yksikkö- tai osastokohtaisten tilaisuuksien lisäksi.

Katso liitteenä kuvia THLn tapahtumasta Kehittämisen polku - välilehdeltä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos osana  Change Dayn valtakunnallista yhteistyörakennetta 

Onnistumisen edellytyksiä vuoden 2015 Change Dayn osalta oli valtakunnallinen koordinaatio ja vahva organisaation tuki toiminnan toteutukselle. SITRA tarjosi keskitetysti työpajoja ja visuaalisen ilmeen kampanjan toteutukseen. Tarjolla oli yhteiseen käyttöön esite, logo, rintanapit, prosessikuvaus

Yhteiskehittäminen, tiedon jakaminen ja sähköisten lupausten antaminen toteutettiin Innokylän verkkopalvelussa.

Suomen ensimmäinen Change Day huipentui 3.11.2015 ympäri Suomea omissa työyhteisöissä vietettävään kansalliseen Change Day -juhlapäivään! Valtakunnallisen Change Dayn päätapahtumaa Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla seurattiin livenä ympäri Suomea. Päivän tärkein anti on jokaisen henkilökohtainen lupaus asiakaslähtöisempien sote-palveluiden puolesta, jonka lisäksi esillä ovat on jo hyväksi todettujen toimintamallien esimerkkejä Suomesta sekä muuta mielenkiintoista ohjelmaa!

Innokylä järjesti Innopalkinnon jakotilaisuuden Change Day päiväksi, mikä nosti entisestään päivän vetovoimaa. 

SITRAN jättäydyttyä koordinaatioroolistaan, koordinaatio vastuuta tarjottiin THLn Järjestelmät osaston Innokylä-tiimille, olihan Innokylä ollut keskeisessä roolissa valtakunnallisen toiminnan kehittämisessä ja tukemisessa verkkopalvelun kautta sekä fasilitointiavun tarjoamisessa työpajoihin. Tiimin viestintäresurssit eivät kuitenkaan sillä hetkellä olleet riittävät, eikä vastuuta kampanjan valtakunnallisesta toteutuksesta voitu ottaa.

 

 

Liitteet
Kuva
Lupauksia antamassa ja pusuja saamassa
Lupauksia antamassa ja pusuja saamassa THLn Change Day päivässä.
Kuva
Change Day lupauksia seinällä
Change Day lupauksia seinällä
Kuva
Lupauksia satelee
Lupauksia satelee
Kuva
Change Dayn Innopalkinnon yleisöäänestystilanne
Change Dayn Innopalkinnon yleisöäänestystilanne
Kuva
Työpari Karoliina Ohrankämmen SITRA ja Merja Lyytikäinen (THL)
Työpari Karoliina Ohrankämmen SITRA ja Merja Lyytikäinen (THL)