Change Day -päivän järjestäminen työyhteisössä

Toimintamallissa kuvataan, kuinka Change Day-päivä on mahdollista järjestää omassa organisaatiossa. Toimintamallissa on kuvattu keskeiset päivän järjestämiseen liittyvät vaiheet ja sisällöt.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Change Day -päivän järjestäminen työyhteisössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan, kuinka Change Day-päivä on mahdollista järjestää omassa organisaatiossa. Toimintamallissa on kuvattu keskeiset päivän järjestämiseen liittyvät vaiheet ja sisällöt.

Toteutuspaikka
Change Dayta on toistaiseksi vietetty Britannian lisäksi Pohjois-Irlannissa, Australiassa ja Ruotsissa. Sitra testasi Change Day konseptia yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa Suomessa vuonna 2015. THL (Innokylä) oli yksi yhteistyökumppani.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

18.06.2020

Viimeksi muokattu

19.11.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Change Day on työkalu kohti parempia palveluita. Change Day tuo asiakkaan äänen kuuluville henkilöstön kautta. Change Day on työkalu henkilöstölle oman työn kehittämiseen. Change Dayssä henkilöstö on aktiivinen muutoksen tekijä. Change Day ei maksa mitään.

Twitterissä #ChangeDaySuomi #Muutoslahteeminusta 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Change Day on Britannian julkisen terveydenhoitojärjestelmän NHS:n vuonna 2013 käynnistämä uudistushanke paremman hoivan puolesta. Se on terveydenhuollon muutosta mahdollistava konsepti, jonka ytimessä on ammattilaisten henkilökohtainen sitoutuminen muutoksiin, joilla terveydenhoitojärjestelmästä tehdään entistä toimivampi. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola  lanseerasi  Change Dayn TERVE-SOS – tapahtumassa Jyväskylässä 6.5.2015. Konseptia  ovat olleet kehittämässä THL, Sitra, Kuntaliitto, Soste ja lukuisa määrä kuntia ja kuntayhtymiä. Toimintamalli -kuvaus syntyi THL:ssa vietetyn Change Day päivän ja siihen liittyvän prosessin pohjalta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TIETO JOHTOPORTAALLE JA VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN
Välittäkää tieto Change Daysta työyhteisönne johtoportaalle ja nimetkää keskuudestanne Change Day vastuuhenkilö

KOKOA PORUKKA TYÖYHTEISÖSTÄSI
Change Dayn toteuttamiseen tarvitaan agentteja. Kokoa halukkaat ja innostuneet. Innosta niitä, jotka ovat varauksellisia.

TSEKKAA LAAJEMMAN CHANGE DAY - VERKOSTON TAPAAMISET
Tarkista, järjestetäänkö alueellasi Change Day työpajoja tai voisitko mahdollisesti osallistua verkkotapaamisiin. Merkkaa sopivat tapahtumat kalenteriisi

TEHOSTA NÄKYVYYTTÄ JA SITOUTA IHMISIÄ VIESTIMÄLLÄ
Kerro kaikille! Kirjoita Change Daystä työyhteisösi intranetissa, henkilöstölehdessä ja kaikissa sopivissa kanavissa.

CHANGE DAY AGENTTIEN KOKOUS
Kokouksen asialistalla on, miten Change Day tehdään näkyväksi työyhteisössämme ja asiakkaillemme 3.10-3.11. Pohtikaa porukassa, mikä/mitkä asiat ovat organisaatiosi kannalta sellaisia, mihin Change Dayta voisi käyttää työkaluna? Esim. Mikä on sinun tekosi paremman asiakaskokemuksen /työviihtyvyyden puolesta?

LUPAUSTEN JÄTTÖ ALKAA
Change day -tekojen jättö alkaa työyhteisössä 3.10.

VIESTI NÄKYVÄSTI CHANGE DAYN ETENEMISESTÄ
Viesti näkyvästi Change dayn etenemisestä viikottain sisäisesti ja ulkoisesti koko kuukauden ajan. Jaa oma tekosi myös netissä changeday.fi tai twitterissä #changedaysuomi #muutoslahteeminusta.

HUIPENNUS ELI CHANGE DAY PÄIVÄ 3.11.
Muutosliike huipentuu jokaisen omassa työyhteisössä järjestettävään Change Day –päivään, jolloin kuukauden aikana kerätyt henkilöstön teot/lupaukset viedään paraatipaikalle asiakkaiden ja työkavereiden nähtäväksi.

CHANGE DAY YHTEENVETO
Change Day -päivän jälkeen työyhteisön agentit kokoontuvat tekemään yhteenvetoa. Samalla voi alustavasti miettiä jo seuraavan vuoden Change Dayta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

CHANGE DAY Terveyden ja hyvinoinninlaitoksella

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa: 
Change Dayn järjestetään ensimmäistä kertaa. Aloite kampanjan järjestämiseen tuli "johtoportaalta". Idea sai alkunsa Innokylän johtoryhmässä keväällä 2014. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola  lanseerasi  Change Dayn TERVE-SOS – tapahtumassa Jyväskylässä 6.5.2015.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: 
Lupausten määrä:
- www.changeday.fi -sivulle lupauksia tuli hitaan puoleisesti

Yhteistyöprosessi THL:n sisällä
- Alkusuunnittelupalaverissa hyvin ihmisiä paikalla (8), luovia ideoita päivän toteutukseen.
- Change Dayn huipennuksen suunnittelu, koordinointi ja viestintä veivät CH-vastaavalta työaikaa yht. arviolta 3 pvä.
- Agenttien sitoutuminen tekemiseen oli vaihtelevaa
- Tehtävien jakaminen onnistui varsin mallikkaasti

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: 

Tulokset: 340 metriä lupauksia
Neljän tunnin aikana seinälle kertyi 167 lupausta. Lupauksia lajiteltiin seuraaviin ryhmiin:

  • Leipominen, kahvit, työtilat
  • Kehuminen, kuuntelu, läsnäolo
  • Kiireen taltutus + töiden järjestely
  • Hymy, moikkailu, huumori
  •  Kiukun, narinan, valituksen ja muun negatiivisuuden laannutus – huom. varsin suurena  alakategoriana Kieku-kiukun laannutus
  • Asiakaslähtöinen ajattelu
  • Oma hyvinvointi ja omat asenteet

Lupaukset olivat hyvin konkreettisia ja arkisia. Lupausten voidaan nähdä olevan näkymiä toivottuun tulevaisuuteen ja siihen millaisen toivoisi organisaatiokulttuurin olevan. Mutta ei pelkkiä toiveita. Lupauksen antaminen on askel kohti toimintaa. Mitä jokainen on itse valmis tekemään oman työn arkensa ja työviihtyvyytensä eteen? Change Day:n ajatuksen mukaan, pienet konkreettiset teot yhdessä voivat saada aikaiseksi suuren muutoksen. Myös muiden lupauksien näkeminen voi innostaa muutokseen.

Yhteenveto päivän annettiin tiedoksi THL:n järjestelmät osaston johtoryhmälle (kts.liite)

Change Day päivä oli kokeilu ja varsin onnistunut sellainen. Jatkossa Change Day voisi olla työväline ja keino lisätä inhmimillistä pääomaamme ja toimia keinona THL:n työviihtyvyyden kehittymiseen. Se on myös yksilölle keino olla osa jotain yhteistä, omana itsenään. Yhteisöllisyys on työntekijälle voimavarojen lähde, joka lisäksi sitouttaa organisaatioon. Annettujen lupausten määrä oli myös odotuksiin nähden korkea ja päivän vastaanotto innostunut. Yksistään päivän järjestäminen synnytti uudenlaista yhteistyötä osastojen välille. Tavoitteena voisi jatkossa olla, että Change Day on yksi tapa osallistaa henkilökuntaa työyhteisön kehittämiseen yksikkö- tai osastokohtaisten tilaisuuksien lisäksi.

Katso liitteenä kuvia THLn tapahtumasta Kehittämisen polku - välilehdeltä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos osana  Change Dayn valtakunnallista yhteistyörakennetta 

Onnistumisen edellytyksiä vuoden 2015 Change Dayn osalta oli valtakunnallinen koordinaatio ja vahva organisaation tuki toiminnan toteutukselle. SITRA tarjosi keskitetysti työpajoja ja visuaalisen ilmeen kampanjan toteutukseen. Tarjolla oli yhteiseen käyttöön esite, logo, rintanapit, prosessikuvaus

Yhteiskehittäminen, tiedon jakaminen ja sähköisten lupausten antaminen toteutettiin Innokylän verkkopalvelussa.

Suomen ensimmäinen Change Day huipentui 3.11.2015 ympäri Suomea omissa työyhteisöissä vietettävään kansalliseen Change Day -juhlapäivään! Valtakunnallisen Change Dayn päätapahtumaa Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla seurattiin livenä ympäri Suomea. Päivän tärkein anti on jokaisen henkilökohtainen lupaus asiakaslähtöisempien sote-palveluiden puolesta, jonka lisäksi esillä ovat on jo hyväksi todettujen toimintamallien esimerkkejä Suomesta sekä muuta mielenkiintoista ohjelmaa!

Innokylä järjesti Innopalkinnon jakotilaisuuden Change Day päiväksi, mikä nosti entisestään päivän vetovoimaa. 

SITRAN jättäydyttyä koordinaatioroolistaan, koordinaatio vastuuta tarjottiin THLn Järjestelmät osaston Innokylä-tiimille, olihan Innokylä ollut keskeisessä roolissa valtakunnallisen toiminnan kehittämisessä ja tukemisessa verkkopalvelun kautta sekä fasilitointiavun tarjoamisessa työpajoihin. Tiimin viestintäresurssit eivät kuitenkaan sillä hetkellä olleet riittävät, eikä vastuuta kampanjan valtakunnallisesta toteutuksesta voitu ottaa.

 

 

Kansikuva
Change Day päivä THL

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis