Change Day -päivän järjestäminen työyhteisössä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan, kuinka Change Day-päivä on mahdollista järjestää omassa organisaatiossa. Toimintamallissa on kuvattu keskeiset päivän järjestämiseen liittyvät vaiheet ja sisällöt.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä