Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) perus- ja erikoistason yhteistyönä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

DKT-toimintamallissa yksilöterapia tulee erikoistasolta ja ryhmänohjaus perustasolta. Ammattilaiset muodostavat yhdessä konsultaatiotiimin, tarjoten palvelun yhdessä asiakkaalle. Malli lisää perus- ja erikoistason yhteistyötä, valmistautuen tulevaan hyvinvointialueeseen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä