Elämäni portfolio- menetelmänä ihmisen menneisyyden ja tulevaisuuden tarkastelussa

Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni. Työskentelyssä keskitytään positiivisiin voimavaroihin ja ratkaisujen mahdollisuuksiin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Elämäni portfolion kehittämisen taustalla oli tieto palvelujärjestelmän pirstaleisuuden ja tiedon omistuksesta.  Perinteisesti ei palvelut ovat keränneet asiakastietoja itselleen,  Elämäni portfolio on tekijänsä omistaja.

Elämäni portfolio muuttaa ajattelua voimavara- ja ratkaisukeskeisyyteen 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Elämäni portfoliota on kehitetty ESR-hankkeissa:  ITU2-hankkeessa tunnistettiin tarve, Yhdistämö- hankkeessa sen kehitystyö jatkui ja OPAS- ja Ligidigi- hankkeissa Elämäni portfoliota on käytetty.  Ligidigi-hankkeessa valmistui pdf-versiot, jotka toimivat sekä manuaalisesti että sähköisesti. 

Kehittäjät ovat olleet hankkeen määritellyt kohderyhmät yhdessä hankkeiden henkilökunnan kanssa. Erityisesti alkuvaiheessa Yhdistämä-hankkeen toimijat kehittävät Elämäni Portfoliota asiakaslähtöiseen muotoon.

Tavoiteltu muutos

Asiakkaan ja työntekijän ajattelun muutos ratkaisu- ja voimavaralähtöisyyteen

Menetelmä sopii käytettäväksi eri paikoissa asiakastyössä, oppilaitoksissa osana opintoja

Muutoksen mittaaminen

Elämäni portfolion käyttökokemuksia on kartoitettu kehittämisen aikana

Lukiossa palautetta kerättiin lukiolaisilta ja heidän opettajiltaan ja tulokset näistä esitellään myöhemmin 

Toteutussuunnitelma

Toimenpiteet ovat ja niiden toteutus etenee seuraavasti

1. Orientoituminen työskentelyyn

2. Kuka minä olen? -työskentely

3. Tulevaisuuteni suunnittelu- työskentely

4. Työskentely vertaisryhmissä

 

Materiaalit käytettäväksi liitetään tähän osioon 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaat ovat osallistuneet Elämäni Polion kehittämiseen koko kehittämisprosessin aikana ja heidän kokemuksia ja näkemyksiä on hyödynnetty kehittämisprosessin aikana

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Menetelmää on käytetty sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Lisäksi osana lukiolaisten oppimista oppilaan ohjauksen, terveystiedon, ja tunneilla.

Elämäni portfolio on käytössä työssä, jossa ihmiset ovat kohdanneet erilaisia vaikeuksia, kuten työttömyys, korona.  Menetelmän avulla he löytävät voimavaroja menneisyydestä ja suunnittelevat tulevaisuuttaan. 

Idean testaus asiakkaalla

Elämäni portfolion käyttäjien  palaute on ollut seuraavaa: 

§Muuttaa omaa ajattelua (työntekijä ja asiakas), ongelmien sijasta tavoitteita ja ratkaisuja

§”ensimmäistä kertaa ollaan kiinnostuttu voimavaroista ja onnistumisista”

§Hyvä menetelmä menneisyyden ja tulevaisuuden tarkasteluun

§Hyvä, että työntekijä kokeilee ensin itse

§Tämä pitäisi saada Kanta-palveluun uudenlaiseksi näkökulmaksi

§On sidottu aikaan, jossa elämäni portfoliota tehdään

§Mahdollistaa paluun asioiden äärelle

§Tarkastellaan elämän prosessia menneisyydessä

§Tulevaisuuttaa suunnitellaan pienin askelin, ensin kokonaistavoite, sitten osatavoitteet mahdollisimman konkreettisesti ja ne voidaan mitata

§Mukava on tehdä tällaista

§Erilainen tapa jäsentää menneisyyttä lukiolaisella

§Noin kahden viikon aikana toteutus näyttäisi toimivan

§Vertaisryhmätyöskentely vahvistaa: resilienssi, vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot

 

Liitetiedostossa Lukiolaisilta saatu palaute (n82)   

Liitteet
Kokeilussa opittua

Elämän portfoliossa on tärkeä, että ohjaaja itse kokeilee Elämäni portfoliota.

Kouluissa  Elämäni portfolion kanssa työskentelyä mahdollistaa se, että menetelmä otetaan käyttöön oppitunneilla

Ratkaisun perusidea **

Elämäni portfolio on asiakaslähtöinen menetelmä asiakkaan menneisyyden ja tulevaisuuden tarkasteluun.  Menetelmän taustalla on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Menetelmä sisältää  dokumentit

1. Menetelmän käyttämisen orientointiin

2. Menneisyyden tarkasteluun

3. Tulevaisuuden suunnitteluun

4. Vertaisryhmätyöskentelyyn

 

Mainittuja dokumentteja voidaan hyödyntää Elämäni portfolion työstämisessä 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kohderyhmä on kaiken ikäiset ihmiset, jotka haluat tutkia elämäänsä voimavara- ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. 

Lisäksi Elämäni portfolion avulla ihminen voi suunnitella tulevaisuuttaan.

Ohessa olevassa tiedostossa on työkirja menetelmästä, joka toimii sekä sähköisesti että manuaalisesti. 

Liitteet