Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esteettömän ja saavutettavan tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan osallistujien fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toimintakyvyn rajoitteet.  Fyysisen ympäristön esteettömyys ja viestintätapojen saavutettavuus edistävät osallistujien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja
Ylläpitäjä
Kehittäjä
Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja
Kehittäjä
Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja
Kehittäjä
Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja
Kehittäjä