Esteetön koti etänä -palvelu: fysio- ja toimintaterapeuttien kotiarviointi videoyhteyden avulla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esteetön koti etänä -mallissa on kyse kuntoutusalan ammattilaisen toteuttamasta kodin esteettömyyden ja apuvälinetarpeen arvioinnista videoyhteyttä hyödyntäen. Malli on kehitetty osittain YAMK-opinnäytetyöprojektina ja osittain Tulsote-hankkeessa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä