Esteetön koti etänä -palvelu: fysio- ja toimintaterapeuttien kotiarviointi videoyhteyden avulla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa pyritään nopeuttamaan kotiutumisprosessia sekä sujuvoittamaan ammattilaisten välistä verkostoyhteistyötä Esteetön koti etänä -palvelun avulla, joka on fysio- ja toimintaterapeuttien toteuttama apuväline- ja kotiympäristön arviointi videoyhteyttä hyödyntäen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä