Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. Kaatumisvaarassa olevia ikäihmisiä tavoitetaan,  ammattilaisia ja vertaisia koulutetaan, lisätään ikäihmisten osallisuutta  sekä rakennetaan yhtenäinen Pysytään pystyssä -liikuntaryhmämalli kuntiin. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Ikäinstituutin säätiö
Kehittäjä
Ikäinstituutin säätiö
Kehittäjä
Ikäinstituutin säätiö
Kehittäjä
Ikäinstituutin säätiö
Kehittäjä
Ikäinstituutin säätiö
Kehittäjä
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kehittäjä