Etelä-Savon järjestöstrategia rakentuu tulevaisuuskuvasta ja tahtotilasta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savon järjestöstrategia - hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen on yhdistysten yhdessä luoma asiakirja maakunnan ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tueksi. Yhdistykset ovat koonneet strategiaksi yhteisen tulevaisuuden tahtotilan ja toimenpiteet.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä