Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teema+ keskusteluhetki kysymyssapluunalla. Riihimäen seudun järjestösillassa luotu malli vuosina 2017-2020 järjestöjen toiveiden mukaisesti. Huomattiin: koulutuksia on paljon mutta verstaistukea ja kysymyspatteristoa välineenä käytetään vähemm. yhteisten ajatusten kuvaamiseen

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Hämeen Setlementti ry
Ylläpitäjä