Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teema+ keskusteluhetki kysymyssapluunalla. Riihimäen seudun järjestösillassa luotu malli vuosina 2017-2020 järjestöjen toiveiden mukaisesti. Huomattiin: koulutuksia on paljon mutta verstaistukea ja kysymyspatteristoa välineenä käytetään vähemm. yhteisten ajatusten kuvaamiseen

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Hämeen Setlementti ry
Ylläpitäjä
Hämeen Setlementti ry
Ylläpitäjä
Hämeen Setlementti ry
Ylläpitäjä