Henkilökohtainen budjetti vammaispalveluissa - asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen (HB-Pirkanmaa)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämistä vammaispalveluihin Pirkanmaalla osana valtakunnallista HB-hanketta. Tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä
Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä