Hoidon tarpeen arvioinnin malli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on varmistaa, että potilas saa aina näyttöön perustuvan ja laadukkaan hoidon tarpeen arvioinnin, joka ohjaa hänet hoitoon oikea-aikaisesti oikealle ammattilaiselle sekä vahvistaa hoidon tarpeen arviointia tekevien työntekijöiden osaamista.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä