Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli on etsivän ja löytävän vanhustyön menetelmä, jonka avulla tavoitetaan yksinäisiä, syrjäytyneitä ja palvelujen ulkopuolella olevia ikäihmisiä.

Mallin avulla vanhustyön verkostot sekä arkisissa toimintaympäristöissä toimivat tahot voivat toteuttaa korttikampanjan. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kirkkopalvelut ry
Ylläpitäjä
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Kehittäjä
Jyväskylän Yliopisto
Kehittäjä