Hyvinointia arkeen -elintapaohjauksen toimintamalli

Toimintamalli sisältää tietoa ja tukea hyvinvoinnin tarkasteluun ja vahvistamiseen sekä yhteistyökäytänteitä ja palvelupolkuja. Pääpaino on aikuisten elintapaohjauksessa ja Ylöjärven kaupungin palveluissa, mutta arkiset vinkit sopivat moneen erilaiseen tilanteeseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinointia arkeen -elintapaohjauksen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää tietoa ja tukea hyvinvoinnin tarkasteluun ja vahvistamiseen sekä yhteistyökäytänteitä ja palvelupolkuja. Pääpaino on aikuisten elintapaohjauksessa ja Ylöjärven kaupungin palveluissa, mutta arkiset vinkit sopivat moneen erilaiseen tilanteeseen.

Toteutuspaikka
Ylöjärven kaupunki osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankkeita
Paikkakunta tai maakunta
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Suvi Saarinen

Luotu

27.05.2022

Viimeksi muokattu

22.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointia arkeen -sivustolta löytyy tietoa ja tukea hyvinvoinnin tarkasteluun ja vahvistamiseen sekä palveluja ja palvelukokonaisuuksia hyvinvoinnin tueksi. Sivusto jakautuu neljään eri hyvinvoinnin osa-alueeseen: liikkuminen, syöminen, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi. Mielen hyvinvoinnin osiossa keskitytään mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin sekä erilaisten riippuvuuksien hallintaan.  Tiedon lisäksi kokonaisuus sisältää oma-apukeinoja sekä palveluja, joiden avulla omaa hyvinvointiaan voi tarkastella. 

Toimintaympäristö **

Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kuntien lakisääteinen tehtävä (Kuntalaki (410/2015). Myös terveydenhuoltolaki  (1326/2010) velvoittaa huolehtimaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä seuraamaan väestön terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteitä. Vuonna 2023 voimaan astuva laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä velvoittaa hyvinvointialueita ja kuntia yhteistyöhön. 

Lainsäädännön lisäksi kansalliset linjaukset ja suositusket ohjaavat väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (esim. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös, Mielenterveysstrategia).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman (2020-2023) tavoitteissa ja toimeenpanoissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy ovat vahvasti esillä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Ylöjärven kaupungin
  • työikäiset asukkaat ja heidän läheiset
  • eri ammattiryhmien työntekijät
  • sidosryhmät

Asiakasymmärrys:

Olemassa olevia palautekanavia hyödyntäen sekä laadullisen tiedon hyödyntäminen, joista suurimpana Laajan hyvinvointikertomuksen tulokset.  Työntekijöiden osaaminen kartoitettiin erillisenä kyselynä. Asukkaiden kokemuksia kerättiin järjestöjen kanssa yhteistyöllä sekä koko kuntaa koskevalla asukaskyselyllä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittäminen:

 1. Kehittäjätiimin nimeäminen
 2. Nykytilan kuvaus
 3. Tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen (työntekijät, asukkaat, kokemusasiantuntijat)
 4. Toimintamallin luonnostelu pienemmissä työryhmissä
 5. Palautekierros eri työryhmillä ja muutokset
 6. Toimintamallin esittely
 7. Palautteen kerääminen (jatkuvaa) ja mahdolliset muutokset sekä päivittäminen.

Toimintamalli on esitelty asukkaille, työntekijöille ja liitetty osaksi perustason hoito- ja palvelupolkuja. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sivuston avulla on lisätty hyvinvointia tukevien palvelujen näkyvyyttä ja saavutettavuutta.  Saavutettavuutta on kartoitettu kyselyllä, jonka tuloksien käsittely on kesken. Toimintamallin jalkauttaminen vaatii vielä työtä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti kohtaamistyöhön ja toimii alueellisestikin toiminnan tukena.

Kansikuva
Kuva rakennuksesta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

Työikäiset