Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Saavutettavuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnassa mahdollistetaan oululaisten 18-65-vuotiaitten erityistä tukea tarvitsevien tai haastavassa elämäntilanteessa elävien vapaaehtoistoimintaa ja erilaisten ihmisten välistä kohtaamista kehi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Varhainen puuttuminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan ja kehitetään sosiaalista kuntoutusta nuorten aikuisten kohdalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehostaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Sysmä
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaat ja palvelun käyttäjät otetaan tasavertaisina kumppaneina mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Sysmä
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laajennetaan laatukriteereihin perustuvan tuetun työhönvalmennuksen toimintamallin käyttöönottoa hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleville asiakkaille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Heinolan sote-keskuksen ja monialaisen työllisyyspalvelutiimin työkyvyn tuen yhteistoiminnan  kehittäminen: henkilökunnan määrittely, toimenkuvat, yhteistyötavat ja asiakkuusprosessi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan monialaisen verkoston osaamista työkyvyn heikkenemisen riskien tunnistamisessa sekä tarvittavien palveluiden monialaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Luonto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhteiskehittäminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielen ry:n Mielenreitti-hankkeessa (2022-23) osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat mielen hyvinvointiin painottuvan luontopolun. Polku on kaikille tarkoitettu ja sen varrella on opasteita ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Tiimityö
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutti toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.