Hyvinvointilähete ja -lähetti tukena Covid-19 -pandemian jälkeisessä arjessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointilähete-toimintamallin avulla tuetaan sodankyläläisten hyvinvointia ja vahvistetaan resilienssiä erilaisissa tarpeissa yhteisöllisin keinoin. Hyvinvointilähete toimii yli palvelujärjestelmän sektorirajojen linkittäen esim. kunnan, soten ja järjestöjen toimijoita.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Sodankylän kunta
Ylläpitäjä
Sodankylän kunta
Ylläpitäjä