Hyvinvointilähete ja -lähetti tukena Covid-19 -pandemian jälkeisessä arjessa

Hyvinvointilähete-toimintamallin avulla tuetaan sodankyläläisten hyvinvointia ja vahvistetaan resilienssiä erilaisissa tarpeissa yhteisöllisin keinoin. Hyvinvointilähete toimii yli palvelujärjestelmän sektorirajojen linkittäen esim. kunnan, soten ja järjestöjen toimijoita.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointilähete ja -lähetti tukena Covid-19 -pandemian jälkeisessä arjessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointilähete-toimintamallin avulla tuetaan sodankyläläisten hyvinvointia ja vahvistetaan resilienssiä erilaisissa tarpeissa yhteisöllisin keinoin. Hyvinvointilähete toimii yli palvelujärjestelmän sektorirajojen linkittäen esim. kunnan, soten ja järjestöjen toimijoita.

Toteutuspaikka
Sodankylän kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Sodankylä
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

07.03.2022

Viimeksi muokattu

12.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Sodankylä sijaitsee Keski-Lapissa ja kunnassa asuu 8 265 asukasta (2020).

Kunnan sosiaali- ja terveysalan toimijat työskentelevät Hyvinvointikeskus Sopukassa, lukuun ottamatta osaa ikäihmisten ja sosiaalipalveluiden toimintoja. Sodankylässä hyvinvoinnin ja osallisuuden keskeisiä toimijoita ovat myös muun muassa kansalaisopisto, järjestökeskus Kitinen ja seurakunta.

Kunnan toiminnan tarkoituksena on luoda hyvän elämän edellytyksiä alueen asukkaille. Vuoden 2020 kehitysvisio on ollut olla hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Kunnan arvot ovat luonto, yhteisöllisyys, innovatiivisuus ja taloudellinen vastuullisuus.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä hyvinvointilähete-hankkeessa ovat sodankylälaiset työikäiset sekä sellaiset ikäihmiset, joille toimintamallista on hyötyä. Kohderyhmällä saattaa olla haasteina elämässä yksinäisyys, terveysongelmat tai esimerkiksi sosiaaliset haasteet. Hyvinvointilähetteen avulla pystytään tarjoamaan tukea, joka täydentää muita palveluita tai jopa ennalta ehkäisee sote-palveluiden tarpeen. Akuutti kriisi tai selkeä ammattilaisavun tarve on kuitenkin erotettava hyvinvointilähetteestä.

Kansikuva
Kuva on hyvinvointilähete logo sekä slogan ihmiseltä ihmiselle

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä