Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisöllisen toiminta- ja hoivamalli, jossa keskeistä mm. organisaatiolähtöisyyden purku ja totutusta poikkeava henkilöstöresurssointi. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä