Ikäihmisten digitaalisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Palvelu tekee näkyväksi ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston ja kokoaa yhteen irrallaan olevat  sähköiset palvelut sekä luo uusia digitaalisia yhteydenoton- ja asioinnin kanavia. 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun kaupunki
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Ylläpitäjä