Ikäihmisten digitaalisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Palvelu tekee näkyväksi ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston ja kokoaa yhteen irrallaan olevat  sähköiset palvelut sekä luo uusia digitaalisia yhteydenoton- ja asioinnin kanavia. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten digitaalisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Palvelu tekee näkyväksi ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston ja kokoaa yhteen irrallaan olevat  sähköiset palvelut sekä luo uusia digitaalisia yhteydenoton- ja asioinnin kanavia. 

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Ylitalo

Luotu

03.08.2021

Viimeksi muokattu

21.12.2021
Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua tarjoavaa Digi-Ainoa olemassa olevan Aino-neuvontapalvelun rinnalle. Digi-Aino rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuen ja se tuo ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston näkyväksi ja hyödynnettäväksi sekä ikäihmisille, heidän läheisilleen, että ammattilaisille. Digi-Aino kokoaa yhteen irrallaan olevat ikäihmisten digitaaliset yhteydenotto- ja asioinnin kanavat (mm. Chat -palvelu, hyvinvointi- ja palvelutarvearviot, Palveluopas 65+sisällöt ja muut tietoportaalit). Digi-Aino tuo uusia yhteydenottotapoja ja asioinnin kanavia ikäihmisille, läheisille ja ammattilaisille esimerkiksi mahdollisuuden etäyhteydellä tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.  

Digi-Aino kehittämistyö on osa POPsoten kehittämistyötä, jossa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma ja rakenneuudistushanke kehittävät yhteistyössä hyvinvointialueelle yhtenäistä ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Yksi kehittämistyön painopisteistä on ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärryksen luominen ja tulevien käyttäjien osallistaminen

  • Sähköisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kohderyhmänä on ikääntyneet ja heidän läheiset sekä ammattilaiset ja muut ikäihmisten parissa työskentelevät toimijat.

Hyvinvointiverkoston työpajat

  • Verkosto koostui terveys- ja sosiaalipalveluista, liikunta, kirjasto- ja kulttuuripalvelusta, järjestöjen ja Kelan edustajista
  • Ikäihmisten palveluiden ja toimijoiden kokoaminen, ikäihmisten tarpeiden esille tuominen, ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja muiden näkökulman ja tarpeiden kuvaaminen

Sähköiset kyselyt:

  • Toteutetaan Zef-kyselytyökalua hyödyntäen
  • Ikääntyneille ja läheisille. Kyselyssä kartoitetaan internetin käyttöä ja siihen liittyviä haasteita tai tarpeita. Selvitetään sähköisen ohjaus- ja neuvontapalvelun tarvetta ja kartoitetaan toiveet palvelun sisällöistä. Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös yleisesti palautetta kehitettävälle palvelulle. Kysely julkaistu Oulun kaupungin verkkosivuilla ja lisäksi markkinoitu ikäihmisten kohtaamispaikoissa (Aino-neuvontapalvelu, Ikäihmisten olohuonetoiminta). 
  • Ammattilaisille tai muille toimijoille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa. Kyselyssä kartoitetaan ammattilaisten internetin käyttöä annettaessa ohjausta- ja neuvontaa ikäihmisille, sekä haasteita tai tarpeita tähän liittyen. Selvitetään tarvetta sähköiselle ohjaus- ja neuvontapalvelulle sekä kartoitetaan, mitä sisältöjä ammattilaiset hyödyntäisivät työssään. Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös yleisesti palautetta kehitettävälle palvelulle.

Palautteet ja toiveet kehitettävälle palvelulle

  • Toteutetaan kohtaamalla ikäihmisiä ja esittelemällä kehitettävää palvelua, hyödynnetään Padlet-työkalua
  • Jalkaudutaan Ikäihmisten olohuoneen, VR -eläkeläisten, Vanhusneuvoston, elämänkaariverkoston ja löytävän vanhustyön toimintoihin

Tulevien käyttäjien osallistaminen osana palvelumuotoilua

  • Työpaja ikäihmisille ja heidän läheisilleen: palaute, tarpeet ja ideat kehitettävälle palvelulle, ymmärrys ikäihmisten näkökulmasta ja tarpeista
  • Työpaja ammattilaisille ja muille toimijoille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa: Aino neuvontapalvelun nykytilan ymmärrys, Digi-Ainon käyttötapausten kuvaaminen, palaute, tarpeet ja ideat kehitettävälle palvelulle

 

Kansikuva
Ikäihminen ja etäyhteys

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä