Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenlaisen kehittämistoiminnan perustaksi  Kehittämisen kohteita voivat teknologiat tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit ja rakenteet. Verkkopalvelun kehittämisen polku mukailee innovaatiomallin vaiheita/ jäsennystä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä