Innomarkkinat - joukkoistaminen tapahtumatuotannossa

Tapahtuman järjestämisen tapa, jossa vastuu sisällöntuotannosta jaetaan avoimella haulla valitulle joukolle toimijoita.

Toimintaympäristö **

Avoimen haun kautta haetaan

 1. toimijoiden ja heidän verkostojensa sitoutumista ja tapahtuman "omistamista". Kun verkostot aktivoituvat, tietoisuus Innomarkkinoista ja Innokylästä kasvaa potentiaalisesti. Tämä perustuu viraalimarkkkinoinnin periaatteisiin.
 2. haetaan tapahtumaan sellaisia elementtejä, jotka haastaisivat hallinnollis-byrokraattisen ajattelun ja konventiot, antaisivat uutta ajattelemisen aihetta ja olisivat hieman ”harmaalla” vyöhykkeellä.
 3. Osallistumismahdollisuuksia myös pienemmille toimijoille
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Innomarkkinat olivat vuosina 2019 -2014 Innokylän perustajaorganisaatioiden (THL, SOSTE, Kuntaliitto) tarjoama palvelu Innokylän toimijayhteisölle. Se tarjosi vuosittain verkostoitumisen paikan kehittämistoimijoilla ja mahdollisuuden esitellä uusimpia kehittämistyön tuloksia. 

  Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet
  • eri alueilla kehitettyjen käytäntöjen leviämisen tukeminen
  • Kehittäjien välistä vuorovaikutuksen lisääminen ja mahdollistaminen
  • Tiedon jakaminen ja uusien ideoiden ja työmenetelmien esiin nostaminen
  Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

  Kehittäjäjoukko vuonna 2011 

  Merja Lyytikäinen (SOSTE), Kati Virtanen (SOSTE), Hanne Heikkinen (THL), Niina Peränen (THL), Eero Ylinentalo (KL), Riitta Ikonen (SOSTE), Sanna Wuorio (THL), Niina Pitkänen (THL), Kristel Englund (THL), Tuula Jäppinen (KL) Satu Korhonen (Demos Helsinki), Juha Koivisto (THL/palkintokriteeristö), Janne Juvakka (SOSTE), Anne Knaapi-Lamminen (SOSTE)

  Lisäksi konseptin luomiseen osallistuivat kymmenet tapahtumaan avoimeen hakuun osallistuneet kehittäjät ja ammattilaiset, joiden kanssa tapahtumakonseptia yhteiskehitettiin.

  Tavoiteltu muutos

  - Innomarkkinat ovat hyvinvointi-ja terveysalan toimijoiden tekemä tapahtuma

  - Innomarkkinat ovat keino antaa toimijoille "vapaa" tila esitellä kehittämistyön tuloksia ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia

  - Luodaan toimijoille avoimen innovaatioyhteisön rakenteita verkostoja hyödyntävän, joukkoistavan tapahtumatoiminnan kautta.

  Muutoksen mittaaminen

  Innomarkkinat ovat kansallisesti uudenlainen, laajaa kiinnostusta herättävä, toimijoita osallistava ja laadukas innovaatiotapahtuma.

  • tapahtumien hyödyntäminen, käyttökelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus käytäntöjen levittämisessä (aktiivisuus tarjotuissa käytännöissä, innopalkinnon hyödyntäminen näkyvyyden saamisessa, innopalkinnon hakijamäärä)

  • Innomarkkinat -tapahtuma kokonaisuudessaan (osallistumisaktiivisuus, kohderyhmän sitouttaminen tapahtuman suunnitteluun, tapahtuman konseptointi, osallistujamäärä)

  • Tapahtuman suunnittelutyö ja tapahtumatoteutus panostettu uudella tavalla toimijoita haastavan, käyttäjälähtöisen ja osallistavan tapahtumakonseptin kokeiluun, joka linkittyy rakenteeltaan Innokylän teoreettiseen viitekehykseen ja prosessimalliin.

   

  Toiminnallinen koordinointi/ kriteeristö

  Mistä tiedämme, että olemme menossa oikeaan suuntaan?

  • Säännölliset kokoukset ja vakiintuneet käytännöt
  • Toimijatahot (SOSTE, THL, KL, Innokylän verkostot) osallistuvat aktiivisesti ja laajalla asiantuntemuksella työpaketin toimintaan
  • On kuvattu tapahtumatoiminnan tavoitetila ja keskeisimmät käsitteet
  • Toimintasuunnitelma on tarkastettu ja se on selkeä tapahtumatyöryhmään osallistuville
  • On sovittu tapahtumien sisällöistä sekä yhteistyötahojen osallistuminen ja työtehtävät niiden suhteen
  • Tilattu Innokylän graafista ilmettä mukaileva monipuolinen messuosasto
  • Tapahtumien osalta aikataulutus, vastuunjako, tilavaraukset, tapahtumatuotannot on sovittu (Tapahtumien vuosiherätyskello)
  • Innomarkkinoiden sisällöt on koottu ajankohtaisten hankkeiden merkittävimmistä oppimiskokemuksista, haasteista ja aikaansaannoksista

   

  Tapahtuman sisällöllinen arviointi

  - Tapahtumaan osallistuneiden palautekyselyt 2010-2013 (webropol)
  - Avoimessa haun kautta ilmoittautuneiden määrä ja palaute Innomarkkinoiden jälkeen osasessioon pitäneiltä

  - Innomarkkinat-verkoston aktiivisuus tapahtuman suunnittelussa ja ideoinnissa

  - Innopalkintoprosessi: Palkinnon hakijoiden määrä (2012-2013)
  - Innopalkintokriteeristön soveltuvuus palkittavien arviointiin (haastattelut kriteereiden pohjalksi kevät 2012, kriteereiden kokeilu Innopalkinto 2012, uudelleen muokkaus ja kokeilu Innopalkinto 2013)
  - Verkostoitumisosion onnistuminen Innomarkkinoilla, kuinka osallistujat hyödyntävät tapahtuman päätteeksi suunniteltua verkostoitumismahdollisuutta ja siihen liittyvää tukea (tilat verkostoille, tuutoriverkoston huomioiminen, Innokylän verkostotyökalun esittely, treffit) ja millaisen palautteen se saa palautekyselyssä (2013)

  Toiminnallinen koordinointi

  - Torityöpaketin kokoontumisen aktiivisuus ja perustajaorganisaatioiden osallistumisaktiivisuuden analysointi (tilastot kokoontumiskerroista ja henkilöistä muistioissa)
  - Työskentelyyn osallistuneilta kerätty arviointi prosessin onnistumisesta (2010-2013). Arvioiva ryhmäkeskustelu Torityöpaketissa syksyllä 2013 sekä kirjallinen palaute aiemmin ryhmässä työskenneille.

  Tapahtumaviestintä
  - Tilastoja ja toimintatapoja
  - Ilmiantojen jäljillä 2011-2012

  Toteutussuunnitelma

  Tammikuu: Yhteistyön aloittava palaveri SOSTE-KUNTALIITTO-THL, Tilojen varaaminen, Työskentelyn aloittaminen Innomarkkinat-verkostossa sähköisellä alustalla 

  Helmikuu: Ehdota omaa Sessiota!/ Varaa kojupaikka- avoimen kyselyn julkaisu, Markkinointitarpeiden kartoittaminen SOSTE-THL-Kuntaliitto, Sessio-hakemusten käsittely ja työnjako

  Maaliskuu: Mahdolliset suunnittelupajat session pitäjien kanssa, Markkinointimateriaalin taitto ja painatus 

  Huhtikuu: Suunnittelupajat, Markkinointimateriaali jakoon, Innopalkinto-kriteerien valinta Innokylän johtoryhmässä (STM) ja pisteytyksen suunnittelu

  Toukokuu: Suunnittelupajat, Tapahtuma-avustajien etsiminen, Vierailu tapahtumapaikalla rakentajan kanssa + suunnitelma messuosastosta 

  Kesäkuu: Alustava ohjelma valmis

  Heinäkuu 

  Elokuu: Ilmoittautumislomakkeen teko

  Syyskuu: Hae Innopalkintoa! Ilmoittaudu Innomarkkinoille! Ohjelman julkaiseminen 

  Lokakuu: Innopalkinto-finalistien valinta Innopalkinto arviointiryhmässä, Posterien taitto ja painatus, Ohjelman taitto ja painatus

  Marraskuu: Tapahtuma!

  Joulukuu: Innomarkkinoiden palautteen läpikäynti johroryhmässä ja tapahtumaa suunnittelevassa ryhmässä, tieto Innomarkkinat-verkostolle

  Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

  Tapahtumakonsepti on luotu yhdessä Innokylän asiakkaiden kanssa ja heidän antamaa palautetta on hyödynnetty kehittämistyön jokaisessa vaiheessa.

  Ideointi

  Innokylän asiakkaat ehdottivat myös "villejä" ideoita tapahtuman rikastamiseksi.

  - "Ajatelkaa että Facebook-käyttäyminen olisikin lautapeli. Miettikää sitten miten Innokylä voisi olla ”lautapeli” Miten lautapelia voisi pelata todellisessa ja virtuaalisessa tilassa" (kts. liite) 

  - "Vastuunkantajan metrokartta" (kts.liite) 

  - Toiminnallinen ilmoittautuminen eli pelaajaprofiilin luominen, Osallistuja (pelaaja) nappaa muoviläpyskän astiasta. Muoviläpyskässä on tyhjä valkoinen paperi valmiina. Osallistuja täyttää lappunsa nimellään ja muilla tiedoilla. Kiinnostuksen kohteet? Osaamisalueet? Persoona (asiapentti)? Viesti muille osallistujille? Tarrasymbolit, mitä luonut Innokylään (hanke, verkosto, toimintamalli)? Kävijöiden määrä pystytään laskemaan käytetyistä nimitarroista.

  Teemapöydät: Toimisivatko teemapöydät isossa salissa? Keskustelun tueksi voisi olla kysymyksiä. Kuinka isoja pöytien pitäisi olla?

  Esitystapa: Lastenlaulua? Innokylän laulu? Näyteltyjä tilanteita? Taustaääniä (aaltoja, piippauksia)? Kitaranpimputusta?

  Puhujaideoita
  Liisa Välikangas
  Eija Mäkirintala
  Väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista lokakuussa 2008. Hänen erityisalueensa on luova ote huippusuoritukseen sekä taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen innovatiivisuuden lisääjänä yritysten strategisissa muutosprosesseissa.Risto Linturi
  tunnettu kouluttaja, tulevaisuudentutkija ja innovaattori. Hän toimii perheyhtiönsä R. Linturi Oyj:n kehitysjohtajana, Aalto PROn ohjelmajohtajana, FC Sovelton muutosjohtajana sekä useiden yritysten hallitustehtävissä.

  Hajatelmia: QR-koodit kojuille? Viereen nettiosoite, johon se vie. Sovelluksen asentamisen ohjeet! Ei saa korvata mitään.
  Arviot sessioista - kirjoitetaan session aikana? Paperille ja QR-koodilla webropoliin?

  Aivobic-tunti kylänraitille kts. TEDx Helsinki, Aivobic, Reidar Wasenius https://www.youtube.com/watch?v=2-9efXeMuRI

  Vuonna 2014 Innomarkkinoilla kokeiltiin erilaisia osallistavia sisältöjä (kts. käsiohjelma liite)

  - Somekisa: Nappaa kaveri kainaloon, ota kuva ja kerro millä tavalla täydennätte toisianne. Jaa kuvasi Twitterissä tai Facebookissa ja tägää se #äläyksinkehitä. Kuvallasi olet mukana kisassa, jossa voit voittaa työyhteisöllesi Innokylän toteuttaman työpajan.

  - Aarrejahti: Aarrejahti alkakoon! Tapahtumapaikalle on piilotettu aarrearkkuja. Hae vihjekäärö ja selvitä tiesi aarteiden luo! Vihjekäärön palauttaneet ovat mukana kisassa, jonka palkintona on Innokylän toteuttama työpaja omalle työyhteisölle 

  - Innomarkkinoiden matkakohteet: Hakiessaan esiintymispaikkaa innomarkkinoilta, hakijoiden oli kerrottava, mikä paikka haluaisivat innokylässä olla. Näin vuodelle 2014 matkakohteiksi valikoitui mm. Puutarha, aavikko, niitty, sepän paja jne. Perustellessaan hakijat tulivat kirjoittaneeksi alustavan kuvauksen sessionsa sisällöstä.

  - "Kehittämisessä tarvitaan kaikkia" Innomarkkinoille ilmoittautuneiden profilointi: ilmoittautuessaan tapahtumaan, toimijat profiloituivat: ahkera asiapentti, todellinen propellipää, hyväntuulinen tiimipelaaja, tarkkaavainen kriitikko ja tehokas organisaattori. Tapahtumassa he saivat rintaansa profiiliaan kuvaavan tarran.   

  - Kohtaamisia kylänraitilla: Toimijoille tarjottiin myös kehittämistyön tulosten esittelyyn maksuttomia paikkoja kylänraitilta.

  Ratkaisun testaaminen

  Toimijat

  Tapahtuman osallistujat. Terveys- ja hyvinvointialan kehittämisestä kiinnostuneet ammattilaiset mm. kunnista ja järjestöistä. Toimijat, verkostot, rahoittajat, jotka esittelevät työnsä tuloksia toripaikoilla.

  Tapahtuman ohjelman mukaiset esiintyjät ovat ammattilaisten roolissa. Mukana voi olla sisällöllisiä ammattilaisia ja esiintymisen ammattilaisia. Sisällöllisiä ammattilaisia voivat olla mm. asiantuntijat tai käsiteltävää casea edustavat ryhmät. Esiintymisen ammattilaisia ovat mm. juontajat ja puheenjohtajat. Kaikki Innokylän hanketyöntekijät ovat ammattilaisia Innokylä-hankkeen asiantuntijoina.

  Innokylän perustajaorganisaatiot jakavat keskenään vastuut sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. SOSTE kokoaa työryhmän, johon kuuluu edustajia SOSTEsta, THL:stä ja Suomen Kuntaliitosta. Mukaan suunnitteluun voidaan pyytää muitakin tahoja, kuten ministeriöitä ja muita toimijaryhmiä.

  Hyvinvointi- ja terveysalan keskeiset rahottajatahot ovat esillä esittelemässä rahoitusmahdollisuuksia. (STM, TEKES, RAY, TE-määrärahat) Yhteistyötä tiivistetään ministeriöiden suuntaan siltä osin kuin sosiaalisiin innovaatioiden levittämiseen ja käyttöönoton tukemiseen liittyvät tavoitteet linkittyvät toisiinsa (esim. TEM) Järjestelmä- ja makrotason innovaatioiden leviämisen tehostamiseksi tapahtuman toteutukseen ja aktiiviseksi toimijaksi toivotaan mukaan myös ko. toimialan toimijoita

  Tehtävät ja työnjako

  Innomarkkinoiden osallistujat ehdottavat aktiivisesti puhujia ja teemoja tapahtumaan avoimen kyselyn kautta tai osallistumalla Innomarkkinat -Innopajaan. Ideoita voi keräta esim Google driver-sovellutuksella, FB-sivulla, twitterissa, avoimella webropol-kyselyllä tai suoraan sähköpostitse. Osallistujat ilmoittautuvat tapahtumaan etukäteen. Samalla he valitsevat, mihin tapahtuman osuuksiin haluavat osallistua. Jotkut osuudet saattavat edellyttää ennakkovalmistautumista.

  Tapahtuman sisältöä ja sessioita toteuttavia ryhmiä ja ammattilaisia etsitään Innokylän perustajaorganisaatioiden (SOSTE, THL, Suomen Kuntaliitto) yhteyshenkilöiden kautta. Lisäksi heitä etsitään avoimen kyselyn välityksellä, joka julkaistaan Innokylän ja Innokylän perustajaorganisaatioiden viestintäkanavissa. Sisällölliset ammattilaiset osallistuvat suunnittelupajoihin. Niihin osallistuvat tarpeen mukaan myös esiintymisen ammattilaiset.

  Tapahtuman sisältöjen valinta voidaan tehdä monella tavalla. Innomarkkinoiden osallistujista voidaan esimerkiksi koota fokusryhmä, joka ottaa kantaa sisältöihin ja suunnittelun etenemiseen. Sisältöjen valinnan jälkeen Innokylän työryhmä kutsuu koolle ohjelmaan valitut sisällölliset ammattilaiset ja muut suunnittelun kannalta keskeisiksi katsotut henkilöt. Jaetaan vastuut sekä sovitaan aikatauluista ja tarkistuspisteistä mahdollisen fokusryhmän kanssa. Suunnittelussa sovelletaan Innopaja-työskentelyn mallia: tavoitteena on muotoilla sisältökokonaisuudet yhdessä.Toivottu tulevaisuus:  Innokylän perustajaorganisaatiot jakavat keskenään vastuut sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastuuorganisaatiot soveltavat suunnittelussa Innopaja-työskentelyn mallia: tavoitteena on muotoilla sisältökokonaisuudet yhdessä.

  Innokylän johtoryhmässä (STM) valitaan kunkin vuoden Innomarkkinoiden teema, jonka pohjalta Innomarkkinoiden avointa hakua ja/tai teeman mukaista joukkoistamista voidaan toteuttaa. Johtoryhmän arvioi myös tapahtuman onnistumista.

  Periaatteet ja säännöt

  Suunnitteluprosessi pidetään avoimena siten, että osallistuminen on kaikille avointa niin ideointiin, kommentointiin kuin suunnittelupajoihin osallistumiselle. Tapahtuman maksuttomuus perustuu jakamisen ja yhdessä tekemisen periaatteelle. Maksuttomuus tehostaa em. periaatteita.Se myös erottaa Innomarkkinat muista tapahtumista ja tekee siitä uudenlaisen ja innovatiivisen.

  Suunnittelupajoissa toimitaan vertaisuuden periaatteella. Kaikki osallistujat tuovat pajaan oman näkökulmansa ja asiantuntijuutensa. Työskentelyssä kaikki näkökulmat ovat tasavertaisia. Suunnittelussa huomioidaan toimijoiden verkostoitumismahdollisuus "törmäyttämällä" eri organisaatioiden ja toimialojen toimijoita yhteisen tavoitteen äärellä. Periaatteita sessioiden toteuttamiseen:
  1) Rinnakkaisseminaarin suunnittelu toteutuu osasessiosta vastaavan tahon parhaaksi katsomalla tavalla
  2) Suunnittelun tuotoksena syntyy ”käsikirjoitus” rinnakkaisseminaarille
  3) Tärkeää on, että suunnittelun tuloksena kaikilla osasessioon tulevilla esiintyjillä/tahoilla on selvillä seminaarin aihe, esiintyjien roolitus sekä tuotetaan seminaarin käsikirjoitus/aikataulutus
  4) Organisaatio/toteuttajataho nimeää suunnittelun vastuuhenkilön, joka miettii suunnittelun kannalta keskeiset ihmiset
  5) Organisaatio etsii seminaarille puheenjohtajan/isännän
  6) Organisaation vastuuhenkilö varmistaa, että osasessioon tulevat tahot pysyvät ajantasalla muutoksista ja tarvittaessa voivat keskustella toteutuksesta (esim. sähköpostilista,
  7) Markkinointimateriaalia (mm. ohjelmatekstit) työstetään yhdessä Innokylän tapahtumatoiminnasta vastaavien kanssa,
  8) Vuorovaikutteisuuden tulee olla osa toteutusta

  Suunnittelupajoissa toimitaan vertaisuuden periaatteella. Kaikki osallistujat tuovat pajaan oman näkökulmansa ja asiantuntijuutensa. Työskentelyssä kaikki näkökulmat ovat tasavertaisia. Innokylän perustajaorganisaatioit (SOSTE, KL, THL) huolehtivat riittävistä viestinnällisistä ja sisällöllisistä henkilöresursseista tapahtuman tukiryhmään (min. 2 hlöä/organisaatio)

  Tapahtuman maksuttomuuden säilyttäminen osallistujille ja tapahtuman sessioiden järjestäjille on joukkoistamisen perusedellytys. Tämä tulee ottaa huomioon Johtoryhmän (STM) miettiessä esim. uusien organisaatiokumppaneiden osallistumisen tapoja Innokylä-yhteisön rakentamiseen. (Osallistumisen tapa voisi olla esim. Innomarkkinoiden kustannukset)

  Talous

  Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. Suunnitelmissa jatkossa on, että poisjäämisen ilmoittamatta jättämisestä peritään 20 euron "sanktiomaksu".

  Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. Tapahtumassa session järjestävän tahon "esiintyjille" korvataan kohtuulliset matkakulut sekä tarjotaan lounas tapahtumassa. Korvausta esiintymisestä ei makseta. Jos korvauksia maksetaan, korvauksista vastaa sessiosta vastaava taho.

  Tapahtuman koordinoinnista vastaava taho (SOSTE) vastaa suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvistä tapahtumakustannuksista kuten tilavuokrista, tarjoilukuluista, materiaalikustannuksista jne. Tapahtuman toteutuksen edellytys on,miettiä perustajaorganisaatiot nimetyt edustajat osallistuvat Innokylän tapahtumaryhmän toimintaan aktiivisesti ja vastuuta ottaen.

  Innokylä-hankekauden aikana 2010-2013 Innomarkkinat järjestetään RAY-avustuksen turvin. Tapahtuman mahdollisesti laajentuessa ja hankerahoituskauden päättyessa, mukana olevat perustajaorganisaatiot ja mahdolliset strategiset kumppanit osallistuvat kustannusten jakamiseen erikseen sovitulla tavalla. Tästä tehdään toimijaosapuolten kanssa kirjallinen sopimus. Innomarkkinoiden budjetti on 30.000-50.000 euroa. Tämä sisältää tilavuokran yhdeltä päivältä (messukeskus n. 15.000 e), tarvittavan tekniikan + henkilökunnan (5000 e), mainos- ja markkinointi+ ohjelmapainatuksien kulut, iltapäivän kahvitarjoilut (400 hlö:lle n.3500 e), matka/lounaskulut sessioiden esiintyjille, puhuja-matkapalkkiot 2-3 "keynote" esiintyjille, avustajien palkkiot.

  Liitteet
  Vuonna 2014 Eloisa ikä ohjelma tuli esittelemään toimintaansa ja sen tuloksia Innomarkkinoille
  Kokeilun tavoitteet

  Toivottu tulevaisuus

  Innokylän perustajaorganisaatiot jakavat keskenään vastuut sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. SOSTE kokoaa työryhmän, johon kuuluu edustajia SOSTEsta, THL:stä ja Suomen Kuntaliitosta. Mukaan suunnitteluun voidaan pyytää muitakin tahoja, kuten ministeriöitä.

  Innokylän perustajaorganisaatiot jakavat keskenään vastuut sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastuuorganisaatiot soveltavat suunnittelussa Innopaja-työskentelyn mallia: tavoitteena on muotoilla sisältökokonaisuudet yhdessä.

  Innomarkkinoissa törmäytetään konventioita ja kokeilullisia toimintatapoja. Tärkeä elementti on hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjien ja ammattilaisten sitoutuminen tapahtuman toteutukseen. Tapahtuma on rakennettu siten, että puolet ohjelman osasessioista varataan perustajaorganisaatioiden valitsemille teemoille, puolet täytetään avointen, Innokylän toimijoilta saatujen hakemusten perusteella.

  Avoimen haun kautta haetaan

  1. toimijoiden ja heidän verkostojensa sitoutumista ja tapahtuman "omistamista". Kun verkostot aktivoituvat, tietoisuus Innomarkkinoista kasvaa potentiaalisesti. Tämä perustuu viraalimarkkkinoinnin periaatteisiin.
  2. haetaan tapahtumaan sellaisia elementtejä, jotka haastaisivat hallinnollis-byrokraattisen ajattelun ja konventiot, antaisivat uutta ajattelemisen aihetta ja olisivat hieman ”harmaalla” vyöhykkeellä.
  3. Osallistumismahdollisuuksia myös pienemmille toimijoille
  Ratkaisun perusidea **

  Innomarkkinat on keino vahvistaa toimijoiden osallisuutta tapahtumatuotannossa. Avoimessa haussa etsittävät sisältökokonaisuudet voivat olla esimerkiksi seminaareja, työpajoja tai verkostotapaamisia.

  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Tapahtuman pääviesti ja tavoitteet
  Tapahtuman pääviestin ja tavoitteiden tulee olla selvillä ennen avoimen haun avaamista. Suunnittelua, markkinointia ja käytännön järjestelyjä hoitaa tapahtumajärjestäjän suunnitteluryhmä.

  Avoin haku
  Esimerkki avoimesta kyselystä:
  1. Kuvaile lyhyesti session ideaa.
  2. Kerro, miksi haluat toteuttaa ideasi Innomarkkinoilla.
  3. Kuvaile, millainen olisi session toteutustapa.
  4. Kerro, miten vuorovaikutus vetäjien ja yleisön välillä toteutetaan/voitaisiin toteuttaa. Miten yleisön osaaminen ja kokemus saadaan yhteiseen käyttöön? Millaisia keinoja yleisöllä on vaikuttaa session kulkuun?
  5. Vastuuhenkilön yhteystiedot
  6. Kerro muista toiveistasi Innomarkkinoihin liittyen.

  Vastuunjako
  Vastuunjako tapahtuman järjestäjän ja avoimen haun kautta mukaan valittujen toimijoiden välillä tulee olla selvä. Hakija vastaa sisältökokonaisuuden suunnittelusta ja nimeää tehtävään vastuuhenkilön.
  Esimerkki: Vastuuhenkilö
  • vetää sisältökokonaisuuden suunnittelua
  • ottaa suunnitteluun mukaan keskeiset henkilöt
  • huolehtii suunnitteluryhmän yhteydenpidosta ja varmistaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla
  • huolehtii esiintyjien ja mahdollisen puheenjohtajan/isännän valinnasta
  • osallistuu tarvittavien markkinointitekstien työstämiseen

  Avointa tiedonjakoa ja suunnittelua varten on hyvä sopia avoimesta sähköisestä työskentelyalustasta, jossa toimijoiden välinen tiedonjakaminen on jatkossa mahdollista esim. Innokylän verkkopalvelun mahdollisuudet.

  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  Varmistakaa toimintamallin juurtuminen ja resurssit.

  Toiminitamallia on mahdollista soveltaa esim. osana suurempaa tapahtumaa. THLn Innokylä tiimi on esim. toteuttanut osanan TERVE-SOS tapahtuman Innotoria joukkoistavaa tapahtumatoimintaa "Innotorin valtaajat"-konseptilla. Innotoria tarjotaan kehittäjäverkostolle, joka tuo innotorille omaa ohjelmaa sovitun kriteereiden pohjalta. Innotoria ovat olleet valtaamassa mm. SOKRAn hankkeen osallisuustoimijat, Seinäjoen kaupungin Hyte- toimijat, Eloisa Ikä - ohjelma, Kuka kuuntelee köyhää - verkosto.

   

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  Innomarkkinoiden kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain.Vuonna 2012 Innomarkkinoiden jälkeen kävijäpalautetta saatiin 105 kpl (n. 300), mikä on erinomainen palautemäärä.

  Verkostoitumisen tarve on kasvanut vuosien mittaan. Innokylän verkostomaista toimintatapaa on pyritty tukemaan vuodesta 2012 alkaen sitouttamalla toimijoita vahvasti tapahtuman järjestämiseen. Vuonna 2012 tämä tapahtui toimijoille avatun ns. avoimen haun kautta, jossa haettiin toimijoita toteuttamaan Innomarkkinoiden osasessioita. Hakemuksia tuli 16, joista 5 valittiin toteuttamaan osaseminaaria.

  Vuoden 2012 Innomarkkinoiden viestiseinältä lähti idea hyvinvointialan "ravintolapäivän" viettämiseen ja Innomarkkinoilla ollut toimija toimii päivän toteuttajana. Ensimmäistä kertaa Hyvä päivä-tapahtumaa vietetään 15.6.2013. Innokylä on mukana vuonna 2013 markkinoimassa tapahtumaa, vuonna 2014 tehdään tiiviimpää yhteistyötä.

  Huhtikuussa 2013 avatun avoimen haun kautta osaseminaareja haki toteuttamaan 16 toimijaa, joista 7 valittiin. Loput 5 osaseminaaria toteutetaan perustajaorganisaatioiden koordinoimana ja/tai ideoimana.

  Toiminnallinen koordinointi

  Innokylän perustajaorganisaatiot ovat osallistuneet sovitusti tapahtumatyöryhmän toimintaan.

  Vuosi 2011
  Alussa Innomarkkinoita alettiin toteuttaa ns. normaalin tapahtumatoiminnan keinoin ts. torityöryhmän kokouksissa (1 krt/kk) ideoitiin sisältöjä. Vastuu esiintyjien yhtydenotoista ja muusta tapahtumajärjestelyjen etenemisestä oli STKL:n Innomarkkinoihin nimetyillä työntekijöillä.  Ensimmäisiä pre-Innomarkkinoita Innokyläfoorumia vuonna 2010 koordinoi STKL, samoin vuoden 2011 Innomarkkinat koordinoituivat STKL:n toimesta. Innokyläfoorumi toteutui Innovaatiopolitiikkaan ja kehittämistoimintaan liittyvinä asiantuntijaluentoina.

  Vuosi 2012
  Vuoden 2012 alusta alkaen Innomarkkinoita koordinoivassa projektihenkilöstössä tapahtui muutoksia. Samalla otettiin käyttöön uudenlainen rakenne Innokylän tapahtumatoiminnan koordinoinnissa. Torityöpaketin (1 krt/kk) lisäksi vuoden 2012 aikana kokoontui Innomarkkinoiden työrukkanen, jonka tehtävänä oli keskittyä Innomarkkinoiden suunnitteluun ja luoda myös uudenlaista toimintatapaa. Tarkoituksena oli myös sitouttaa toteuttajaorganisaatioiden toimijoita tiiviimmiin tapahtumasuunnitteluun.

  Vuosi 2013
  Innomarkkinoiden suunnitteluprosessia on edelleen avattu toimijoille avoimemmaksi. Innokylän sivuilla ideoita on koottu avoimella google-drive-ohjelmalla. Lisäksi avoimen haun ohjeistuksia ja hakijoiden roolia ja tehtäviä osaseminaarin järjestelyissä on saatu tarkennettua. Avoimen haun kautta tulleiden toimijoiden koordinaatio on keskitetty SOSTE:een. Ne toimijat, jotka tulivat Innomarkkinoiden osaseminaareihin toteuttajaorganisaatioiden verkostojen kautta, ovat ohjautuneet luontevasti "tuutoroitavaksi" sille torityöpaketin henkilölle, joka ko.organisaatiosta on. Tämän kautta työnjako on pikkuhiljaa selkiytymässä.

  Henkilövaihdokset Innokylän projektityöntekijöissä ovat vaikuttaneet työskentelyyn. Toiveena olisi, että kustakin talosta (SOSTE, THL, KL) olisi resurssoitu torityhmään tapahtumatoimintaan liittyvää sekä viestinnällistä, että sisällöllistä osaamista. Tämä ei ole kaikilta osin toteutunut, samoin sitoutuminen torityöryhmän työskentelyyn on ollut vaihtelevaa. Riskinä on, että tapahtuman koordinointi on yhden ihmisen vastuulla, mikä tekee toiminnasta erittäin haavoittuvaisen.

  Yhteenveto

  Innomarkkinoille vuonna 2013 ilmoittautui 534 ammattilaista ja kehittäjää. Osallistujia oli "tasaisesti" kunnista, järjestöistä, ministeriöistä, yrityksistä ja muista organisaatioista Palautteet olivat edellisvuotta parempia. 

  Kokemus on, että sessiot, jotka on avattu ns. avoimen haun kautta toimijoiden toteutettavaksi, vaativat tapahtumaryhmältä vähemmän tukea ja ohjausta. 

  Myös Innokylään verkkopalveluun avautunut verkosto-työkalu on auttanut Innomarkkinoista kiinnostuneiden toimijoiden linkittymistä tapahtuman toteutuksesta kiinnostuneiden verkostoon. Innomarkkinat -verkostossa oli 56 jäsentä syyskuussa 2014.

  Innomarkkinat ovat ottaneet vuonna 2014 paikkansa yhtenä merkittävänä sosiaali- ja terveysalan kehittäjien tapahtumana.

  Joukkoistamalla toteutetut Innomarkkinat ovat ottaneet paikkansa sosiaali- ja terveysalan kehittäjien ja ammattilaisten tapahtumana. Innopalkintoprosessi kiinnitetään tiukemmin Innokylän innovaatioprosessin ja sisältöasiantuntijoiden vastuulle. Tapahtumaryhmän jaetut vastuut ovat keskeistä prosessissa.  Vuonna 2014 suunniteltiin, että päättäjille ja johtajille kohdennetaan tulevaisuudessa MAYDAY-päivä osana Innomarkkinoita. Nämä suunnitelmat eivät toteutuneet SOSTEn vetäydyttyä Innomarkkinoiden koordinointitehtävästään STEAn rahoituksen laskun johdosta. Innomarkkinoiden budjetti oli n. 30.000 e.