Intensiivinen arkivalmennus itsenäistyville nuorille lastensuojelun jälkihuollossa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkivalmennus on matalan kynnyksen rinnalla kulkevaa toimintaa, joka voi alkaa nuoren kotoa ja keskittyy nuoren kokonaisvaltaiseen tukeen. Tapaamisia on vähintään kerran viikossa riippuen nuoren tarpeesta. Valmennuksessa on esillä nuorelle tärkeät asiat. Valmennuksen kesto on n. 8 kk.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä