Jälkihuollossa olevan nuoren opiskelupolku toisen asteen oppilaitoksessa ja sen tuki ja turvaaminen, Sujuvat palvelut valmennus, Satakunnan HVA (RRP,P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua jälkihuollon ja koulun välillä​ luomalla selkeät prosessit. Prosessien luomisessa hyödynnetään jälkihuollon asiakasraatia ja kokemusasiantuntijoita.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Jäsen
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä