Jälkihuollossa olevan nuoren opiskelupolku toisen asteen oppilaitoksessa ja sen tuki ja turvaaminen, Sujuvat palvelut valmennus, Satakunnan HVA (RRP,P4, I1)

Toimintamallilla vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua jälkihuollon ja koulun välillä​ luomalla selkeät prosessit. Prosessien luomisessa hyödynnetään jälkihuollon asiakasraatia ja kokemusasiantuntijoita.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jälkihuollossa olevan nuoren opiskelupolku toisen asteen oppilaitoksessa ja sen tuki ja turvaaminen, Sujuvat palvelut valmennus, Satakunnan HVA (RRP,P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua jälkihuollon ja koulun välillä​ luomalla selkeät prosessit. Prosessien luomisessa hyödynnetään jälkihuollon asiakasraatia ja kokemusasiantuntijoita.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue, jälkihuoltoyksikkö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

06.02.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Jälkihuollon asiakkailla (18–23 ikävuotta) on muita nuoria enemmän haasteita opinnoissaan. Toisella asteella opiskelevilla jälkihuollossa olevilla nuorilla on erilaisten haasteiden vuoksi suurempi riski keskeyttää opinnot. Yhteistyö eri viranomaisten välillä on osin puutteellista ja jäsentymättä. Tavoitteena on, että nuoren kokemus koulupolusta selkiytyy ja hän kokee saavansa tukea ja tunnistaa tukimahdollisuuksia.

Kansikuva
Piirroskuva, jossa on suojaavat kädet oppikirjan ympärillä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä