Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyörakenne voidaan nimetä monella eri tavalla, esimerkiksi:

  • järjestöneuvottelukunta
  • järjestöasiain neuvottelukunta
  • järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
  • JANE
  • jne. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja
Ylläpitäjä
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ylläpitäjä
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
Ylläpitäjä
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Ylläpitäjä
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Ylläpitäjä
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Hämeen Setlementti ry
Ylläpitäjä
Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kehittäjä
Lotta Pitkänen
Pohjanmaan Yhdistykset ry / Österbottens Föreningar rf
Kehittäjä