Käyttäjän Helena.Liimatainen profiilikuva.
Etunimi
Helena
Sukunimi
Liimatainen
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
Innotuutori

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys ja teksti "Minun arkeni ja elämäni Pohjois-Pohjanmaalla".  Hyvinvointikäsitteessä on keskellä pohjoispohjalainen ihminen ja hänen ympärillään hänen hyvinvointiinsa vaikuttavia elämän osa-alueita, kuten taloudellinen toimeentulo, mielen hyvinvointi, työ ja ihmissuhteet. Keskellä lukee "Päämäärä: Voin hyvin ja olen tyytyväinen elämääni. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä."
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kokemustieto
Arviointi ja tiedonkeruu

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus

Toimintamalli
Hyvinvointialue
Järjestöt

Toimintamalli
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Maakunnat
Kunnat

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Järjestöt
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Maakunnat
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pyöreä logo, jonka kuvassa on peltomaisema, punainen lato ja sininen taivas, ja jonka ympärillä lukee teksti Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamalli
Kunnat
Maakunnat
Järjestöt
Yhdistykset
Yhteistyö

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Kokemustieto
Hyvinvointialue
Osallisuus

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Verkostot

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikäsitys
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Hyvinvointialue
Maakunnat
Kunnat

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteistyö

Säästöpossu, jonne lapsen käsi laittaa rahaa. Popsoten logo oikeassa alalaidassa.
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Varhainen tunnistaminen
Toimeentulo

Toimintamalli
Viestintä
Koulutuspalvelut
Järjestöt
Yhdistykset
Kunnat

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Viestintä

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt

Kokonaisuudet, joissa mukana

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

Kuva tussista ja check-lististä
Kokonaisuus
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Maakunnat
Asiakas- ja palveluohjaus

J 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Digitaaliset palvelut

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen