Käyttäjän Helena.Liimatainen profiilikuva.
Etunimi
Helena
Sukunimi
Liimatainen
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Esittelyteksti
POPsote-hankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija
Innotuutori

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Maakunnat
Kunnat

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö

Toimintamalli
Maakunnat
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pyöreä logo, jonka kuvassa on peltomaisema, punainen lato ja sininen taivas, ja jonka ympärillä lukee teksti Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamalli
Kunnat
Maakunnat
Järjestöt
Yhdistykset
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö

Toimintamalli
Viestintä
Koulutuspalvelut
Järjestöt
Yhdistykset
Kunnat

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Viestintä

Toimintamalli
Kunnat
Järjestöt

Kokonaisuudet, joissa mukana

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

Kuva tussista ja check-lististä
Kokonaisuus
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Maakunnat
Asiakas- ja palveluohjaus

J 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Digitaaliset palvelut

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen