Kehitysvammaisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kehitysvammaisuus
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheissä, joissa lapsella on jokin erityisen tuen tarve, puhutaan helposti vain asioista, jotka eivät toimi tai joita lapsi ei osaa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitysvammaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisoinnin ja järjestämisen (Kepa Uusimaa) projektissa selvitettiin erilaisia tapoja turvata kehitysvammaisten erityishuoltopiirien järj

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keko-valmennus on työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajilleen suunnattu noin vuoden kestävä elintapavalmennus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipuolista ja osallistavaa digitoimintaa oululaisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Liikunta
Kehitysvammaisuus
Asumispalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vipinän treenikassi on luotu aktiivisuuden ja liikkumisen ohjauksen tueksi kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisöjen ohjaajille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Demokratia
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ehdotan että kehitysvammaisten työtoiminnassa ois vaikuttamispaja polittiseen vaikuttamiseen tein tutkielman anarkismista seuraan politikkaa ja aiheesta on tehty kunta aloite https://www.kuntalaisa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työhönvalmennus
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereiden perustuvaa tuetun työllistämisen työhönvalmennuksen käyttöönottoa pyrittiin lisäämään Siun soten alueella sosiaalipalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Viestintä
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digihautomo-toiminnassa lisätään kehitysvammaisten henkilöiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia kehittäjinä ja digivaikuttajina. Toimintaa toteutetaan etäyhteydellä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Ilmiöt
Demokratian murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ehotan että kehitysvammaisten työtoiminnassa ois vaikuttamispaja polittiseen vaikuttamiseen tein tutkielman anarkismista seuraan politikkaa teen aiheesta uusi suomi blogia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Kehitysvammaisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaaliklubi on digitaalisella alustalla toteutuva kohtaamispaikka.