Perustyön vahvistaminen ja pysyvien uudistusten aikaansaaminen. Osaamisklinikan työ rakentui projekteille ja hankkeille, joissa erityisesti verkostoituminen, vaikuttaminen ja tiedottaminen olivat näkyvillä ja luomassa siltaa kehittämisyksikölle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämisyksikkö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustyön vahvistaminen ja pysyvien uudistusten aikaansaaminen. Osaamisklinikan työ rakentui projekteille ja hankkeille, joissa erityisesti verkostoituminen, vaikuttaminen ja tiedottaminen olivat näkyvillä ja luomassa siltaa kehittämisyksikölle.

Toteutuspaikka
Lappeenranta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

02.06.2020

Viimeksi muokattu

10.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen ja kaikkien Kaakkois-Suomen kuntien rahoituksen turvin vuodesta 2005 alkaen.

Vanhustyön kehittämisessä lähtökohtana on ollut perustyön vahvistaminen ja pysyvien uudistusten aikaansaaminen. Osaamisklinikan työ rakentui projekteille ja hankkeille, joissa erityisesti verkostoituminen, vaikuttaminen ja tiedottaminen olivat näkyvillä ja luomassa siltaa kehittämisyksikölle.

 

Mitä pysyviä vaikutuksia ja parannuksia hanke sai aikaan palvelujen järjestämisessä ja/tai toimintatavoissa?

Parannuksia toimintatavoissa sai hanke aikaan hankeyhteistyön ja vanhusneuvostoyhteistyön saralla, myönteisen suhtautumisen lisäämisessä hyvinvointiteknologiaan, InnoELLI Senior –ohjelman käynnistämisessä sekä Harjoittelun kautta vanhustyöhön –hankkeen perustamisessa. Vanhussosiaalityön asemaa ja osaamista vahvistettiin hankkeen aikana työryhmissä, ja laajalla koulutustarjonnalla edistettiin toimintatapojen kehittymistä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on muodostunut pysyväksi käytännöksi sekä työelämän tarpeesta syntyneiden täydennyskoulutustoiveiden välittämisen että opiskelijoille tarjottavien harjoittelumahdollisuuksien kautta. Myös yhteistyö muiden vanhustyön kehittämisyksiköiden, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Stakesin kanssa on parantunut ja vahvistunut.

Onko hankkeen tulokset hyödynnettävissä laajemminkin oman kunnan sisällä ja mahdollisesti muissa kunnissa/kuntayhtymissä?

On, sillä hanke on toiminut Kaakkois-Suomen 24 kunnan alueella.

Mitä toimia hankkeen pohjalta tulisi harkita (esim. jatkohankkeet, lainsäädäntö- tai hallinnolliset toimet, koulutus)?

Aloitetun vertaisryhmätoiminnan tehostamista entisestään, sillä se tukisi alueellisesti yhteneväisiä ja konkreettisia käytäntöjä.
Vanhustyön kehittämisyksikön muokkaamista konkreettisemmaksi oppimisympäristöksi vanhustyön opiskelijoille ja ammattilaisille.
Hyvinvointiteknologian ennakkoluulottomampaa kokeilua.
Jatkohankkeen perustamista sekä sen asemoimista kunta- ja palvelurakenneuudistusta tukevaksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Kohderyhmä